A+ A A-

Časopis 06

Populární články

Kalendárium

Zajímavé akce

Navštívili jsme ...

Slavnostní předávání osvědčení manažerům ČSOB

Na sklonku uplynulého roku, 17. prosince 2009, se v nám již známých prostorách pražského Bowling clubu hotelu Tristar Olympik uskutečnilo slavnostní předávání osvědčení úspěšným absolventům akreditovaného kurzu „Facility manažer“. Tentokrát je z rukou Ing. Ondřeje Štrupa (ČVUT, FM Institute, Hein Consulting) převzali vedoucí pracovníci společnosti ČSOB.

… Střelecké klání v Květnici

 A ještě navštívíme ...

… Mezinárodní konferenci bezpečnostního managementu

Ve dnech 25.–26. května 2010 se v nových prostorách Ná-rodní technické knihovny v Praze Dejvicích uskuteční VII. ročník mezinárodní Konference bezpečnostního managementu. Ten letošní bude probíhat pod záštitou a za osobní účasti ministra vnitra ČR Ing. Martina Peciny, MBA. Účast přislíbil také jeho první náměstek plk. JUDr. Jiří Komorous. Organizátorem této prestižní odborné a společenské události je již tradičně česká pobočka ASIS International a akademickou záštitu poskytla Policejní akademie ČR v Praze.

Na konferenci zazní příspěvky k tématům

  • boj proti korupci
  • sektor soukromých bezpečnostních služeb
  • prevence podvodných jednání
  • profesní vzdělávání v oblasti bezpečnosti
  • lidský faktor jako jeden z pilířů bezpečnosti
  • bezpečnost letištních provozů
  • praktická aplikace ochrany osobních údajů
  • problematika s provozováním kamerových systémů
  • IT Security a konvergence s fyzickou bezpečností

… Evropskou konferenci EFMC 2010 v Madridu

Ve dnech 1.–2. června 2010 se ve španělském Madridu uskuteční Evropská konference facility managementu – Europan Facility Management Conference 2010 (Eurostars Madrid Toewer, Spain). Za ČVUT vystoupí v diskusním bloku i Ing. Ondřej Štrup, který je mimo jiné členem redakční rady časopisu ABAS Report.

Ve dnech 1.–2. června 2010 se ve španělském Madridu uskuteční Evropská konference facility managementu – Europan Facility Management Conference 2010 (Eurostars Madrid Toewer, Spain). Za ČVUT vystoupí v diskusním bloku i Ing. Ondřej Štrup, který je mimo jiné členem redakční rady časopisu ABAS Report. Evropská konference EFMC 2010 se v letošním roce uskuteční v luxusním madridském hotelu Eurostars Madrid Tower.

… Mezinárodní konferenci Facility management ve školství

V termínu od 3. do 4. června 2010 se v nové budově Národní technické knihovny v Praze Dejvicích sejdou účastníci historicky první mezinárodní konference zaměřené přímo na vysokoškolské pedagogy souvisejících oborů a na zaměstnance fakult, vykonávajících praktickou profesní činnost FM. Pod záštitou rektora prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., ji uspořádá ČVUT v Praze a spolupořadateli budou MU Brno, VŠE v Praze, VŠB – TU Ostrava, STU Bratislava, MVŠO a TU v Košicích.

Konference má významný středoevropský rozměr, protože se jí účastní profesoři a facility manažeři univerzit z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska, Maďarska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Hosty přislíbili osobně přivítat rektor pořádající ČVUT, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., případně prorektor ČVUT doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Poznámka redakce
Díky skutečnosti, že se časopis ABAS Report stal mediálním partnerem této významné evropské akademické akce, můžeme v příštích číslech našim čtenářům nabídnout rozhovory s významnými osobnostmi tohoto oboru. Jako první vyzpovídáme paní doc. Ing. Vieru Somorovou, Ph.D., prezidentku SAFM (Slovenskej asociácie facility managementu).

… Mezinárodní veletrh INTERSCHUTZ, Lipsko 2010

Po pětileté pauze se letos v Lipsku opět koná největší evropský veletrh požární prevence, bezpečnosti, záchranných služeb a pomoci při katastrofách. Vystavovatelé představí novinky z oblasti požární techniky, zdravotnických pomůcek, pohotovostních lékařských prostředků, ochranných oděvů a zabezpečovacích, měřících či detek-čních zařízení. Poslední ročník (2005) navštívilo 140 000 návštěvníků a na ploše 93 124 m2 vystavovalo více než 1 000 firem ze 46 zemí světa. Letošní veletrh se v německém Lipsku uskuteční ve dnech 7.–12. června 2010.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější