A+ A A-

Časopis 04

Populární články

TRIVIS, a. s.

Zřizovatel odborných škol

 

(jk) Společnost TRIVIS začala působit v České republice již od roku 1992 v oblasti vzdělávání pod obchodním názvem TRIVIS EXACTUS EDUCO. Zpočátku se zaměřením na vzdělávání a přípravu dospělých v psychicky a fyzicky náročných povoláních, v tzv. silových odvětvích, jakými jsou obecní a městské policie, Policie České republiky, vězeňská a celní služba a složky integrovaného záchranného systému. Později své pedagogické aktivity rozšířila o formy dvouletého denního a tříletého dálkového nástavbového vzdělávání pro absolventy tříletých a víceletých učebních oborů.

V roce 1996 se společnost transformovala v TRIVIS, akciovou společnost, která je v současné době zřizovatelem sedmi středních a jedné vyšší odborné školy. Střední veřejnoprávní školy poskytují úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost – ve školním vzdělávacím programu Veřejnoprávní ochrana. Vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol s maturitou v oboru vzdělávání Bezpečnostně právní činnost – v denní i dálkové formě studia, a to ve vzdělávacích programech Prevence kriminality a Krizové řízení.

Společnost TRIVIS, a. s., je předkladatelem úspěšných projektů, které byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. K zatím největším a bezesporu nejúspěšnějším patří projekty „Žena – bezpečí s novou tváří pro město“ a „Odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků“.

TRIVIS – Centrum profesní přípravy, s. r. o. – připravuje rozsáhlý rekvalifikační vzdělávací program formou odborných a specializovaných kurzů pro soukromé bezpečnostní služby a vlastní ochranné služby organizací. Samo-zřejmě všechny za účasti předních českých odborníků na právní, bezpečnostní, technickou, psychologickou a organizační problematiku.

Horkou novinkou je přípravný kurz na zkoušku z odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku. Absolvent kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu mají umožnit splnit hodnoticí kritéria pro získání základní kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy a majetku a osob, tj. dílčí kvalifikace strážný.

V součinnosti s HK ČR a KPKB ČR bude TRIVIS – Centrum profesní přípravy, s. r. o. – realizovat i zkoušky odborné způsobilosti.

Dnem 20. ledna 2009 vstoupily v platnost zákonné požadavky pro podnikání a výkon povolání v oblasti ochrany majetku a osob a služby soukromého detektiva (Vyhláška MV ČR č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva).

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější