A+ A A-

Časopis 03

Populární články

Biometrické systémy

Technologie budoucnosti

(jk) Zvyšující se nároky na účinné zabezpečení kancelářských, garážovacích, výrobních a skladovacích prostor všech typů firem a institucí nutí výrobce vyvíjet stále dokonalejší produkty. Přicházejí na trh s nabídkou spolehlivějších biometrických přístupových a docházkových terminálů, kterými je možno eliminovat dosavadní méně spolehlivé způsoby identifikace osob oprávněných ke vstupu do pracovní či pri-vátní zóny, případně k manipulaci se svěře-nou technologií.

Biometrií obecně rozumíme souhrn výpočetních technik, který umožňuje rozpoznat jakoukoliv osobu na základě jejích anatomických parametrů (např. otisků prstů, oční duhovky nebo sítnice, tváře, žilního řečiště, chůze, DNA či dynamiky podpisu) a je implementován do tzv. multimediálních biometrických snímačů. Ke snímání otisků prstů se nejběžněji používají optoelektronická, kapacitní, teplotní, elektro-luminiscenční a radiofrekvenční zařízení. Vzhledem k faktu, že žádná z nich nejsou stoprocentně spolehlivá, jeví se v současné době jako nejúčinnější metoda snímání pomocí multispektrální zobrazovací technologie. Ta je schopna detekovat vlastnosti prstu i pod povrchem kůže, navíc spolehlivě pracuje za extrémních podmínek okolního prostředí. Nevadí jí okolní světlo, tekoucí voda, prach ani jiné nečistoty.

Ke zjevným slabinám tradičních snímačů patří odmítnutí identifikace z důvodu znečistění nebo poškození papilárních linií, vlivu statické elektřiny na životnost desky snímače, problémů se zpracováním algoritmů markant nebo obtížného vytváření databáze otisků. Protože existuje mnoho materiálů, ze kterých je snadné vytvořit umělý (falešný) otisk prstu, je nutno brát v úvahu i toto zvýšené riziko.

Prezentovaná multispektrální zobra-zovací technologie využívá mimo jiné několika osvětlovacích soustav o rozdílných vlnových délkách. Světlo tak dokáže proniknout až pod povrch kůže, čímž umožní senzorům shromáždit více identifikačních údajů z prstu a přesněji dotvořit obraz otisku. Dokáže též odhalit, zda má někdo na vlastním prstu nanesenou další organickou nebo syntetickou vrstvu (falzifikát). Rozezná i otisk z prstu mrtvého člověka, neboť k její nesporné výhodě patří schopnost vyhod-nocování momentálního stavu žilního řečiště.

Nejmodernější verze multimediálních biometrických přístupových a docházkových terminálů jsou navíc vybaveny dotykovou obrazovkou, podporou bezdotykových ID karet, RFID (Radio Frequency Identification) čipy a grafickým rozhraním, umožňujícím zobra-zování individuálních grafických ploch a osobních barevných fotografií. Většina funkcí podporuje přenos dat v reálném čase a má vícejazyčnou zvukovou podporu s možností přehrávání v mnoha formátech.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější