A+ A A-

Časopis 02

Populární články

Detektor lži minulostí

LVA - nová softwarová technologie, tabulka aplikací

(jk) Polygraf se stane s největší pravděpodobností již v krátké době vyhledávaným sběratelským artiklem. Kolektiv vývojových pracovníků pod vedením matematika Amira Liebermana z izraelské firmy Nemesysco totiž vymyslel a odzkoušel software, který vytlačí dosavadní detektor lži do muzeí a soukromých sbírek. Jádro unikátního softwaru tvoří nová technologie, která dokáže do mnoha frekvenčních vrstev rozložit lidský hlas - LVA (Layer Voice Analysis - vrstevní analýza hlasu). Na český a slovenský trh uvedla licencovaný bezpečnostní software společnost Moroz & Partner.

Podstatou vrstevní analýzy hlasu je algoritmus, který umí ze spektra lidského hlasu a z jeho změn v čase separovat typické znaky konkrétních emocí. Na rozdíl od klasického fyziodetekčního vyšetřování, které indikovalo pouze změny frekvence srdečního tepu, dýchání, krevního tlaku a elektrického odporu pokožky, dokáže technologie LVA pomocí spektrální analýzy detekovat v daném okamžiku změny ve vlnových délkách řeči, identifikovat různé typy stresu, kognitivní procesy a emocionální reakce. Jinými slovy, využívá okamžik nedobrovolné změny hlasu odrážející různé anomálie v mozkové činnosti, detekuje je a klasifikuje z hlediska napětí, vzrušení, klamání a různých emocionální stavů, které se odrážejí ve vlastnostech hlasu. Informace, které shromáždí, jsou následně analyzovány.

LVA je využitelná v mnoha oblastech lidské činnosti. Michal Moroz, spoluzakladatel a partner společnosti Moroz & Partner, uvedl v rozhovoru pro týdeník EURO (č. 36/2008), že nejrozšířenější užití bezpečnostních softwarových aplikací se předpokládá v oblastech CRM (Customer Relationship Management), tedy při řízení a správě vztahů s klienty. Do nich je možno zahrnout například personalistiku, prevenci pojišťovacích podvodů, analýzu rizik nebo sledování kvality služeb a spokojenosti zákazníků. Například software označený jako LVA 6.50 na-instalovaný do počítače vyšetřovatele je schopen „sledovat“ hlasový projev vyslýchané osoby, průběžně analyzovat její emoční stav a na obrazovce počítače dávat vyšetřovateli v grafické podobě znamení (barevnými návěstími), kdy osoba „mluví pravdu” a kdy „lže”.

Výsledky jsou k dispozici ihned v podobě automaticky generované závěrečné zprávy, která je zpracovaná v podobě snadno pochopitelného grafu. Jednou z největších výhod veškerých aplikací této technologie je skutečnost, že dokáže analyzovat hlasový projev osoby diskrétním způsobem, tedy aniž by o tom vyšetřovaná osoba věděla. Skryté možnosti vyšetřování (výslechů) zcela jistě ocení nejenom vládní zpravodajské a tajné služby a útvary pro boj s finanční kriminalitou, korupcí a organizovaným zločinem, ale i protidrogové centrály, policejní složky a soukromé bezpečnostní agentury. Rozsáhlé uplatnění nepochybně naleznou také v integrovaném záchranném systému, zejména při provozování linek tísňového volání. Dispečeři operačních center budou moci efektivněji filtrovat hlášení planých poplachů a reálných krizových situací a díky modu on-line vyhodnocovat závažnost (opravdovost) hovorů, a tak snáze určovat prioritu výjezdů policie, hasičského záchranného sboru či zdravotnické rychlé pomoci. Obrovský význam bude mít jejich rozšíření v medicíně. Softwarová aplikace LVA 6.50 umožňuje také off-line hloubkovou analýzu již dříve pořízené nahrávky či hlasového záznamu. Není pochyb, že v blízké budoucnosti se díky ní začnou otevírat dosud nevyřešené a již „odložené“ závažné kriminální případy.

Tabulka softwarových aplikací
(zdroj: Jan Hlaváček, Krimi servis; upravil jk)
SCA1 for Security Call Analysys – k ochraně národní bezpečnosti; je využívána jako součást prevence nejzávažnější trestné činnosti (teroristických útoků, atentátů, únosů) GK1 for Access Kontrol (Gate Keeper) – ke kontrolám vstupu do vybraných oblastí (věznic nebo jiných chráněných budov a provozů) umožňuje ochranu vybraných zájmů; aplikace je určena zejména pro letecký provoz, hromadnou dopravu, hraniční, celní a imigrační kontroly, vízové pohovory
RA5 for Fraud Prevention – do velkých telefonických ústředen (call center) pojišťoven, bank, poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a dalších organizací, které požadavky svých klientů zpracovávají telefonicky LVA 6.50 for Investigation – pro potřeby profesionálních vyšetřovatelů; umožňuje analýzu hlasového projevu vzniklého na základě předem připravených otázek, které se vztahují ke konkrétní události (obdoba postupu při  fyziodetekčním vyšetření na polygrafu)
LVA-i for Pre-Employment Screening – pro oblast personalistiky; interaktivní multijazyková a plně automatizovaná dotazníková platforma; poskytuje hlubokou analýzu integrity a rizik spojených s testovanou osobou prostřednictvím série předdefinovaných otázek

 

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější