A+ A A-

Časopis 09

Populární články

ABAS SK Management

Transport a zpracování hotovosti

(jk) Pro stálé i jednorázové klienty ze státní i soukromé sféry zajišťuje společnost ABAS SK Management hotovostní finanční služby v oblasti „přeprava a zpracování hotovosti a cenin“.

Kromě plnění běžných závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, bylo pro pracovníky přepravy hotovosti a cenin neocenitelnou zkušeností nepříliš vzdálené období. V rámci naplnění slovenského národního plánu pro praktickou přípravu k nahrazení slovenského korunového oběživa a přijetí eura na Slovensku ke dni 1. 1. 2009 se ABAS iniciativně a se vší zodpovědností zapojil do této výjimečné akce, spojené s rozšířením eurozóny. S výjimkou některých speciálních doprovodů, které na příkaz guvernéra Národní banky Slovenska (dále jen NBS) zajišťovaly pouze slovenské policejní složky, byly ostatní převozy eurooběživa v rámci druhotného předzásobování firem a institucí, jež nakládají s hotovostí, svěřeny zkušeným soukromým poskytovatelům služeb přepravy hotovosti.

ABAS SK Management v té době zajišťovala svozy finanční hotovosti určené k výměně do mnoha komerčních bank na Slovensku. Národní banka Slovenska totiž potřebovala v přechodném období stáhnout a zlikvidovat zhruba 165 milionů bankovek a 425 milionů mincí. Že se jednalo o úkol nemalý, svědčí skutečnost, že svezené oběživo mělo celkovou hmotnost 1 900 tun. Není bez zajímavosti, že prakticky všech 2 172 bankomatů na Slovensku mělo být připraveno na výdej bankovek pouze v eurové denominaci (zejména v hodnotě 10 a 20 eur). Zvláštní pozornost byla věnována centrálně umístěným bankomatům, v tom smyslu, aby bylo zajištěno jejich dobré zásobení korunovými bankovkami před půlnocí a eurooběživem krátce po tomto termínu. Pracovat s eurem ode dne jeho zavedení muselo být připraveno všech 26 800 elektronických prodejních terminálů.

Divize CIT společnosti ABAS SK Management se tak mimo jiné i díky tomuto náročnému období vypracovala mezi největší poskytovatele této specifické a náročné služby na Slovensku. Své služby v současné době poskytuje především bankovnímu sektoru, organizacím státní správy a podnikatelským subjektům, ale také všem dalším zájemcům, kteří potřebují operativně disponovat s finanční hotovostí.

Přeprava a zpracování hotovosti a cenin

Přepravu finanční hotovosti a cenin zajišťuje ABAS SK Management vlastními speciálními vozidly s uzavřenými karoseriemi, jejichž stupeň pancéřování odolává běžným kulovým zbraním a vícekomorová stavba je konstrukčně a technicky řešena s ohledem na nemožnost proniknutí cizí osoby do míst pro posádku nebo do trezorového prostoru vozidla. Bezpečnostní systém každého vozidla zahrnuje mimo jiné neprůstřelná skla, automatické blokování dveří, zařízení umožňující jízdu se zničenými pneumatikami, interkom pro komunikaci posádky s okolím, zařízení zajišťující nepřetržité spojení s operačním střediskem společnosti, klimatizaci s možností uzavřené cirkulace vzduchu a některá další zařízení k ochraně posádky a nákladu. Pohyb vozidel je sledován navigačním systémem GPS a údaje jsou přenášeny on-line na dispečink. Zpracování hotovosti a cenin spočívá mimo jiné v přepočítání obsahu zásilek, kontrole pravosti peněz a jejich třídění ve smyslu vyhlášky NBS. Finanční hotovost připravují pracovníci dále k zajištění běžného bankovního provozu a pro potřebu pokladního provozu obchodních sítí. K tomuto účelu disponuje ZC moderní počítací a třídicí technikou, která je vybavena detekcí identifikačních a ochranných prvků bankovek a mincí všech nominálních hodnot, bankovek a mincí euro a dalších měn běžně používaných v obchodním styku v ČR. Zpracovatelské centrum je vybaveno moderním monitorovacím zařízením (CCTV) a účinným mechanismem identifikace a přístupové kontroly (ACCESS). Stavební úpravy vlastního střediska zpracování hotovosti, dotačního boxu a certifikované trezorové části odpovídají všem bezpečnostním parametrům a pojistným podmínkám.

Obsluha a servis ATM je samostatnou službou cash managementu. Základní nabídka obsahuje přepravu hotovosti určené pro doplnění bankomatů, doplňování kazet bankomatů, přepočítávání a vyúčtování zbytkové hotovosti z bankovních kazet, evidenci a doručování zadržených kreditních karet a ostraha při prováděných servisních pracích na bankomatech.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější