A+ A A-

Časopis 03

Populární články

Celé Česko čte dětem®

Osobnosti a dětská kniha

„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí  doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu - to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“

Jim Trelease, autor knihy
„The Read-Aloud Handbook“
(Učebnice předčítání)

Hloubka a pravdivost výše uvedeného citátu jednoho z nejvýznamnějších propagátorů myšlenky hlasitého předčítání dětem oslovily iniciátorku kampaně projektu Celé Česko čte dětem a další nadšence kolem ní natolik, že se stal ústředním mottem webových stránek dnes již renomované stejnojmenné obecně prospěšné společnosti.

Její zakladatelku a ředitelku Mgr. Evu Katrušákovou přivedlo k myšlence zrodu projektu osobní přesvědčení, že hlasité čtení dítěti od prenatálního věku do přinejmenším školních let má nedocenitelný význam pro jeho celkový zdravý vývoj. Ke čtení jako takovému měla sama vždy blízko jako pedagog, matka, člověk vedený k pozitivnímu vztahu ke knize od nejútlejšího dětství. A její přesvědčení podpořily i názory v řadě renomovaných vědeckých studií, potvrzující, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí a vůbec formuje jeho osobnost. Rozhodla se tedy myšlenku hlasitého čtení dětem, ve své podstatě starou a ve věku „předtelevizním“ a „předpočítačovém“ vcelku běžnou, šířit a prostřednictvím osvětové kampaně probouzet vědomí její důležitosti v myslích současných mladých rodičů a vlastně všech, kteří mají co do činění s dětmi. Vštěpovat jim, že společné čtení je vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Získávat je pod heslem „Čtěme dětem 20 minut denně“ pro pěstování tohoto jednoduchého, dnes již poněkud pozapomenutého návyku.

Inspirací byl paní Katrušákové projekt Cała Polska czyta dzieciom, který se již několik let úspěšně rozvíjí v sousedním Polsku. Tamní nadace jí také dala svolení k využití některých již ověřených metod a její zakladatelka a ředitelka, paní Irena Koźminská, přispěla též osobními zkušenostmi a cennými radami.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o vyloženě nekomerční projekt, je až neuvě-řitelné, s jak velkým ohlasem a pochopením se v relativně krátké době setkal. K úplnému výčtu známých osobností, jež projekt nadšeně podporují, není na této stránce dostatek místa, a proto jmenujme alespoň ty, se kterými se měli možnost členové redakční rady časopisu ABAS Report setkat osobně u příležitosti jednoho z veřejných pražských čtení pod názvem „Z mé nejoblíbenější dětské knížky“ v sugestivních prostorách Pražské křižovatky, odsvěceného kostela sv. Anny.

Patronát nad akcí převzal Michal Horáček, který celý pořad zároveň moderoval. Mezi mimořádné hosty, kteří podpořili projekt osobní aktivní účastí, patřili mimo jiné Václav Havel, který přečetl dvě vlastní pohádky z knížky Pižďuchové, a jeho manželka Dagmar, jež si četbou úryvku z jímavého Příběhu o tužce Paula Coelha připomněla dobu svého dětství. Pozvání přijali a svůj vztah ke čtení dětem v praxi komentovali také režisér Jan Hřebejk s knihou Mikulášovy patálie a mistryně světa a olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, která četla úryvek Z deníku kocoura Modroočka. Jaromír Nohavica připomněl četbou svého oblíbeného „dětského“ hrdinu Malého prince a zpěvačka Aneta Langerová si pro potěšení nejen nejmenších zvolila Werichovu Línou pohádku z knihy Fimfárum. Zdeněk Svěrák četl ze své knihy Tatínku, ta se ti povedla a vzpomínáním na svá dětská léta pobavil posluchače sobě vlastním moudrým humorem. Také Michal Viewegh předčítal s manželkou Veronikou z vlastní knihy Pohádky pro unavené rodiče. Slavnostní čtení završil Michal Horáček s manželkou Rut a malou dobrovolnicí z publika Helenkou pasáží z Bible Genesis. Celé pásmo čtení propojil hrou na klavír skladatel a hudebník Petr Hapka.

Nad projektem Celé Česko čte dětem®, jenž úspěšně proniká do různých koutů České republiky, převzalo záštitu Ministerstvo kultury ČR, Dětský fond OSN UNICEF ČR a osobně též první prezident České republiky, spisovatel Václav Havel. Za propagaci myšlenek čtení dětem získal projekt prestižní ocenění polské nadace Cała Polska czyta dzieciom, které převzala Eva Katrušáková ve Varšavě z rukou samotné Ireny Koźminské, za přítomnosti polského ministra kultury a významného hosta slavnostního večera Jima Trelease z USA, autora výše zmíněného citátu a několika světových bestsellerů.

PhDr. Alena Hasáková

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější