A+ A A-

Časopis 04

Populární články

FM nové generace

Property + asset + facility

(jk) Model property + asset + facility management je typický pro USA a Asii. Evropské pojetí tohoto modelu však hranice mezi těmito profesemi zrušilo a současný evropský standard zahrnul vše pod pojem jediný – facility management. Vzhledem k rozsahu pojmu facility, jak ho stanovuje EU norma ČSN EN 15221 Facility management, by tedy facility manažery měli být  i property manažeři (zajišťující efektivní využití prostor a starající se o co nejefektivnější pronájem) a asset manažeři (pečující o majetek a jeho rozvoj).

Vzhledem k faktu, že druhý běh akreditovaného kurzu začíná již letos v září, mohlo by se jevit, že odpovídající vzdělání budou mít zajištěno všichni pracovníci facility managementu. Situace však zdaleka není tak jednoduchá a jednoznačná.

Podle slov Ing. Bohuslava Kyjánka, nynějšího prezidenta IFMA CZ, je daleko větší problém v tom, že u nás rapidně ubývá absolventů odborně zaměřených výučních oborů a technicky vzdělaných středoškoláků. Možná nebude od věci citovat několik jeho dalších úvah: „S výrobním a průmyslovým boomem a s opomíjeným či přehlíženým učňovským školstvím vzniká deficit na určitých pracovních místech. Doslova zlatem vyvažováni jsou šikovní údržbáři a jiné profese. To je něco, co nevyřešíme na úrovni IFMA CZ. Tento problém vyžaduje komplexní řešení, musí se vytvořit nová koncepce učňovského školství… Učební obor obráběč si dovedeme všichni představit, ale co takový údržbář? Dneska jsou nejlepší v tomto oboru padesátníci, a ti za 10–15 let odejdou do důchodu… Během posledních 10 let nové kádry nevznikly, takže se vytvoří vakuum.“

Je tedy zřejmé, že v dohledné době může být vážným problémem nejenom sehnat kvalifikované pracovníky pro obsluhu elektrických, plynových, tlakových, zdvihacích a požárně-bezpečnostních zařízení, ale také odborně zajistit montáž klimatizačních, tepelných, vzduchotechnických či jiných segmentů.

Není bez zajímavosti, že například ve Velké Británii graduovalo v oboru FM již 200 vysokoškolsky vzdělaných odborníků a v Holandsku tento obor ročně absolvují téměř 2 000 studentů učňovského a středoškolského vzdělávání. Tato čísla ve svém příspěvku uvedli v červnu letošního roku na pravidelné Evropské konferenci EFMC 2009 v Amsterodamu (více na www.fminstitute.cz) Jelle Van der Kluit (The Netherlands) a prof. Alexander Keith (University of Salford, U. K.).

Úvahy na toto důležité téma budou nepochybně předmětem mnoha diskusních příspěvků na nadcházejícím IX. ročníku mezinárodní konference Týden facility managementu, která se uskuteční 10.–11. listopadu 2009 v pražském hotelu Olympik–Artemis a jejímž mediálním partnerem bude dle předběžného jednání i časopis ABAS Report. Účast přislíbilo mnoho významných oborových odborníků ze zahraničí a vrcholem celé konference, jejíž motto zní „Cesta z krize má své jméno“, se stane slavnostní vyhlášení FM AWARDS.

Ve dnech 7.–9. října 2009 se uskuteční ještě jedna významná událost. V americkém Orlandu (USA) se sejde světová konference IFMA´s World Worklplace 2009. Má být navíc pojata jako určitá forma poděkování současnému prezidentu IFMA Davu Bradymu, který v závěru roku své funkční období ukončí. Je nepochybné, že Dave Brady vykonal pro světový facility management nesmírně záslužný kus práce, bylo by proto nanejvýš vhodné, aby ho na konferenci pozdravili kolegové z ČR v daleko početnějším zastoupení, než tomu bylo na letošní konferenci v Amsterodamu či na loňské v Manchesteru.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější