A+ A A-

Časopis 08

Populární články

Týden FM, FM Awards

Optimalizovat neznamená tlumit

FM AWARDS

Autoklub České republiky

(jk) V rámci slavnostního večera u příležitosti Týdne Facility managementu byly i v letošním roce předány ceny FM AWARDS. Cílem soutěže je podpořit nejlepší řešení a seznámit nejširší odbornou veřejnost s významnými projekty a osobnostmi, studentskými i odbornými pracemi v oboru Facility management.

Odborná porota FM AWARDS 2010 (předseda Arnošt Wagner, členové Ing. Aleš Choutka, Ing. Michael Viereckl, Prof. Ing. arch. Robert Votický) upravila od letošního ročníku na základě četných připomínek vysokoškolských studentů kritéria účasti v soutěži, konkrétně v kategorii Student roku omezila věkovou hranici pro na 28 let (dovršených v roce konání soutěže) a účast podmínila buď probíhajícím současným studiem, či nanejvýš ukončeným vysokoškolským vzděláním na úrovni řádného bakalářského nebo magisterského stupně (vyloučeny byly stupně doktorandské a vědecké).

Nově byla vyhlášena kategorie Odborná práce. Ta je směřována na vědecky a odborně fundované projekty nebo studie, které přinášejí do Facility managementu inovační prvky. Pořadatelé předpokládají, že v této kategorii se do budoucna budou zúčastňovat především doktorandi a vědečtí pracovníci bez omezení věku a též projekty, jež svých charakterem vybočují z kategorie Projekt roku (zejména dlouhodobou koncepčností, netradičním vnímáním oboru).

 

TÝDEN FACILITY MANAGEMENTU 2010

Optimalizovat neznamená tlumit

(jk) Ve dnech 8.–12. listopadu 2010 se v pražském hotelu Olympik-Artemis uskutečnil X. ročník Týdne facility managementu s mezinárodní účastí. Pořadatelé zajistili pro celou dobu trvání letošního ročníku mimo jiné účast zástupce vedení světové IFMA Thomase Mitchella, jr., který v období do měsíce června letošního roku vykonával funkci předsedy představenstva IFMA.

Nedílnou součástí celého programu TFM 2010 byla jako každoročně exkurze do objektu zajímavého z oborového hlediska, tedy z hlediska praktické aplikace facility managementu. V letošním roce navštívili účastníci konference nově vybudované prostory odbavovacích hal a zázemí hlavního nádraží Praha, které spravuje italská společnost Grandi Stazioni.

Druhý den byl věnován přednáškám hlavní části konference Týden facility managementu 2010. Slavnostní společenský večer pak vyvrcholil udílením cen FM AWARDS 2010 v Autoklubu České republiky.

Třetí den konference proběhl tradičně v úzké spolupráci s FM Institute ve znamení workshopu, v letošním roce na témata Optimalizace podnikových procesů a Přínosy EU standardů EN 15221. Program téhož dne byl zakončen golfovým turnajem IFMA CZ .

Čtvrtý den se uskutečnila v rámci doprovodných akcí TFM 2010 konference ISS Facility Services, s. r. o., a to na téma „Integrované facility služby v praxi”, den pátý pak konference pod vedením společnosti Alstanet, s. r. o., na téma „Řízená optimalizace v CAFM“, která doprovodné akce i celý jubilejní desátý ročník Týdne facility managementu 2010 úspěšně zakončila.

 

 

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější