A+ A A-

Časopis 01

Populární články

Nástup RFID čipů

Mikroelektronika v boji proti krádežím

Technologie RFID (Radio Frequency Identification; rádiofrekvenční identifikace) je dnes v různých formách a podobách již téměř běžnou součástí každodenního života. Jejím nejjednodušším a nejrozšířenějším využitím v praxi jsou detekční zařízení užívaná například v hypermarketech, sloužící k identifikaci zboží na principu využití systému čárových kódů nebo tzv. tagů.

V současnosti jsou RFID čipem opatřovány různé druhy zboží v prodejnách, a to buď ve formě nálepky s čárovým kódem nebo tzv. tag nosičů informací. Při průchodu pokladním systémem jsou čipy v podobě nálepek deaktivovány a tagy, které jsou pak znovu použitelné, jsou ze zboží snímány pomocí speciálních kleští. Pokud se tak nestane, detekční rámy umístěné u východu z prodejny aktivní RFID čip zaregistrují a okamžitě spustí poplach.

Dnes je však již zcela zřejmé, že využití RFID čipů rozhodně neskončí u instalace a využívání detekčních rámů k ochraně zboží proti zlodějům v prodejnách.

Ve skladech a prodejnách
U novějších typů nosičů informací začíná proces rádiové identifikace skenováním palet zboží, které opouštějí distribuční centrum. Pracovník obchodního řetězce může sledovat každou dodávku pomocí skladového informačního systému, takže ví, kdy a jaké zboží může očekávat. Jakmile jsou palety dodány do obchodu, odhalí další rádiová kontrola, zda některé bedny nechybí. Odpadá tak nutnost kontrolovat každou paletu zvlášť a osobně přepočítávat dodávky.

Tímtéž způsobem začíná fungovat i logistický systém v rámci rutinního provozu v moderní obchodní síti. Čtečka RFID zabudovaná v regálech se zbožím vyšle zprávu informačnímu systému supermarketu vždy, když začne zásoba zboží na regálech docházet. Díky včasnému doplňování zboží mohou být výrazně eliminovány potenciální ztráty tržeb v důsledku vyprázdnění regálů. Každý výrobek je přitom opatřen štítkem, pomocí něhož systém sleduje, jak rychle se dané zboží prodává, a registruje nejvíce a nejméně prodávané položky. Štítky, které zároveň chrání výrobek před krádeží, jsou naposled přečteny u pokladny, kde jsou deaktivovány a na základě toho je zpětně aktualizován stav skladu. Pokud štítky u pokladny deaktivovány nejsou a zboží má prodejnu opustit, spustí senzory u východu z prodejny alarm.

Tablet PC
V nejmodernějších hypermarketech jsou na vozíky připevňovány miniaturní počítače, Tablet PC, jež identifikují zákazníka podle RFID klientské karty a na základě uloženého seznamu posledních nákupů mu doporučují zboží nové. Ke snadné orientaci v prostorách obchodu (při hledání zboží) přitom nakupujícímu slouží integrovaný navigační systém.

Smart Tags
Tenké čipy Smart Tags v sobě dokáží uchovávat a směrem k přijímacímu zařízení vysílat informace o produktu, na němž jsou umístěny. V kombinaci s pokladním systémem podporujícím tuto technologii tak výrazně urychlí a zefektivní především práci u prodejních pokladen. Ty totiž velmi rychle načtou data všech položek v nákupním vozíku a obsluha pokladny už jen vystaví účet a zinkasuje platbu.

Každý čip Smart Tags nese výrobcem zapsanou informaci o fyzických vlastnostech produktu, jemuž je přidělen (u oblečení to mohou být například data o barvě, velikosti a střihu, v potravinářském sortimentu zase informace o složení, původu, energetických hodnotách či době trvanlivosti jednotlivých potravinových výrobků), a jedinečný identifikační kód. V současné době již řada firem takovéto „chytré štítky“ zavádí a vzhledem k jejich užitečnosti lze předpokládat, že se tato technologie velmi rychle rozšíří.

V pasech
Podle některých informačních zdrojů budou RFID čip obsahovat také nové cestovní pasy obyvatel zemí Evropské unie. Miniaturní čip o tloušťce 0,06 milimetru a délce hran 0,4 mm integrovaný do cestovního dokladu bude pouhým okem prakticky neodhalitelný.

Zakódovaná biometrická data majitele pasu umožní jeho rychlejší a spolehlivější identifikaci a díky tomu přispějí mimo jiné i k rychlejšímu nalezení či dopadení hledaných osob, nehledě k tomu, že nová technologie značně ztíží „práci“ padělatelům.

Na bankovkách
Podobné RFID čipy se chystá implantovat do nových eurobankovek vyšších nominálních hodnot i Evropská centrální banka.

Data budou na čipu uložená v modu „read-only“, což zaručí jejich autenticitu a prakticky znemožní jejich následné přepisování. Dá se sice předpokládat, že dříve či později padělatelé přijdou na způsob, jak obelstít i tuto technologii, zatím se však čipová ochrana bankovek jeví jako nepřekonatelná.

Různé varianty
Společnost, která miniaturní RFID čipy vyvinula, samozřejmě disponuje jejich různými variantami. V případě bankovek je například pro úspěšnou komunikaci mezi čipem a čtečkou nutné, aby vzájemná vzdálenost nebyla vyšší než dva milimetry. V případě RFID čipu umístěného v cestovním dokladu bude operační dosah samozřejmě vyšší – až 300 mm.

Jaromír Kyncl
šéfredaktor

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější