A+ A A-

Časopis 09

Populární články

Kalendárium

Zajímavé akce

A ještě navštívíme ...

… EVROPSKOU KONFERENCI FACILITY MANAGEMENTU

(jk) V květnu od 22. do 24. se Praha stane hlavním městem evropského FM. Asociace IFMA CZ byla poctěna možností zúčastnit se aktivně na uspořádání celoevropské konference Facility managementu v roce 2013. Tato čest je výsledkem uznání aktivní práce vedení české asociace FM a zejména toho, jak je vnímána v Evropě i na celosvětové úrovni. Je to také výsledkem mezinárodního uznání činnosti Ing. Ondřeje Štrupa, prezidenta IFMA CZ. Poslední Evropská konference v Kodani byla hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších. K úspěchu dánským přátelům blahopřejeme, ale zároveň jim vzkazujeme, že se přičiníme, aby se Praha stala nejméně stejně úspěšným hostitelským městem a aby i celá FM komunita akci hodnotila jako zdařilou. Odborné konference jsou nejenom místem k výměně zkušeností napříč Evropou, ale také místem setkávání přátel a jejich rodinných příslušníků. Setkávání odborníků přinášejí k překonávání hranic mezi jednotlivými evropskými zeměmi a navázání přátelství nezanedbatelnou úlohu, která je platná, bez ohledu na momentální politické krize.

Pozvánka ...

… IP CCTV – kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech

Bezpečnostní portál ORSEC ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Úřadem pro technickou normalizaci metrologii (ÚNMZ), Elektrotechnickou fakultou ČVUT (FEL ČVUT) a vzdělávacím centrem profesní přípravy TRIVIS si vás dovoluje pozvat k osobní účasti na odborné konferenci „IP CCTV - kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech“, která je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

V rámci odborné konference proběhne shrnutí kulatého stolu ÚOOÚ „Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních údajů v teorii a praxi“. V současné době jsme svědky rychlé konvergence oborů ICT a systémů technické bezpečnosti. Oblastí, kde se tento proces nejvíce projevuje je oblast bezpečnostních kamerových systémů. Veškerý vývoj je v dnešní době soustředěn hlavně na tzv. IP CCTV. Témata konference se proto budou mimo jiné zabývat úvahami, jak se dva roky po přijetí první z řady tzv. IP norem tomuto trendu přizpůsobil trh s bezpečnostní technikou. Fundované závěry přednášejících odborníků ocení především projektanti slaboproudu i silnoproudu, revizní a servisní technici, techničtí ředitelé montážních firem, realizátoři i provozovatelé poplachových (bezpečnostních) systémů. Konference je určena rovněž pro bezpečnostní manažery, zástupce bezpečnostních složek státu, měst a obcí, specialisty bankovních domů, business center, facility managementu a zástupce objektů s vyšším bezpečnostním rizikem. Části programu budou cíleny na autorizované osoby (AO) v oborech technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Pozvánky obdrželi také zástupci městských policií (MP) a operátoři městských kamerových dohledových systémů (MKDS).

Hlavní témata/program akce

 • Nové normy z oblasti „IP CCTV“
 • Kamerové systémy a základní skladba bezpečnostních systémů
 • Kulatý stůl: „Kamerové systémy a ochrana osobních údajů“
 • Technické požadavky na příslušenství a prvky kamerových systémů
 • Přepěťové ochrany z pohledu soudního znalce
 • Vlastnosti snímacích senzorů
 • Kamerové systémy a „fotopasti“ - náhodný a automatizovaný záznam
 • Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů
 • Minimum operátora MKDS
 • Projekt a požadavky zadavatele
 • na funkce bezpečnostních systémů
 • Realizace s koncesní (volnou) listinou živností
 • Strategie při návrhu IP CCTV
 • Teorie a praxe městských kamerových systémů
 • Problematika přenosových tras
 • Rekonstrukce analogového systému
 • Inteligentní videoanalýza a míra jejího praktického využití

Akce proběhne dne 14. listopadu 2012 od 9:00 hodin v konferenčním sále „Afrika“, Na Chvalské tvrzi 858/11, Praha 9.

Michal Randa
Informační portál ORSEC

POZNÁMKA

Vzhledem ke kapacitě sálu je účast možná pouze na základě předchozí registrace na internetové adrese:
http://www.orsec.cz/cs/informacni-servis/kalendar-akci/ip-cctv---kamerove-systemy-v-souvislostech_137-78/

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější