A+ A A-

Časopis 08

Populární články

Konec EZS v Čechách

Nová terminologie

Proč konec EZS v Čechách? Nejspíš si říkáte, že jde o nějaký rádoby poutavý slogan po vzoru billboardů či bulvárních časopisů. Ale kdepak. Ten, kdo sleduje permanentně vývoj a postupnou normalizaci bezpečnostních oborů, dobře ví, že tento termín, či chcete-li zkratka, je ve skutečnosti již opravdu minulostí.


Zkratka EZS byla až do roku 2002 používána pro terminologická sousloví Elektrická Zabezpečovací Signalizace a po roce 2002 pro Elektrické Zabezpečovací Systémy. Sotva si ji však odborná a laická veřejnost stačily osvojit, přišly změny, nové odborné termíny a s nimi i nové zkratky – v květnu 2009 to byla (zatím poslední) zkratka PZTS, resp. PZS, resp. PTS (přičemž „P“ znamená Poplachové a „T“ Tísňové). Výraz „zatím“ v závorce jsem použil záměrně, protože jednotlivé poplachové systémy se nadále sbližují, takže další změny názvů, včetně zkratek, nelze v dohledné době vyloučit. Důvodem pro zavedení nových zkratek (dají-li se ještě po roce a půl užívání jako
nové vnímat)je skutečnost, že nová norma rozlišuje v zásadě dvě „odvětví“ poplachových systémů:


1. Poplachové systémy pro detekci vniknutí
(IAS – Intruder Alarm System, resp. PZS – Poplachový Zabezpečovací Systém)
2. Poplachové systémy pro detekci přepadení (HAS – Hold-up Alarm System, resp. PTS – Poplachový Tísňový Systém)

V souvislosti s tím jsou některé body normy formulovány pro tyto dva druhy zabezpečení odděleně. V celkovém pojetí oboru, tedy po spojení obou odvětví, pak mluvíme o I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System), resp. o PZTS (Poplachový Zabezpečovací a Tísňový Systém).

Je pochopitelné, že po přečtení předchozích řádků, se „trh“ (přesněji řečeno zainteresovaní čtenáři-zákazníci, informovaní i dosud neinformovaní) rozdělí nejspíš na dva tábory. Na jedné straně se určitě najde řada stoupenců striktního dodržování nových oborových norem a ti nové zkratky přivítají s uspokojením, zatímco druhou skupinu, zastánce tradičních a po léta „vžitých“ pojmů a zkratek, inovace zřejmě nepotěší. To, který tábor bude početnější, bude záviset na tom, jak dlouho nové definice pro daný obor platí a kde všude se s nimi v praxi setkáváme.

Pro úplnost jen připomeňme, že od května 2009 (datum zrušení původní ČSN EN 50131-1:1999) sice platí základní norma jen v podobě ed. 2, ale až do prosince 2009 existoval její souběh s aplikační ČSN CLC/TS 50131-7:2005, tím pádem i mix zkratek EZS a PZS.

Pokud ovšem toto vezmeme na vědomí, nevyhneme se faktu, že minimálně (nepočítajíce dobu kolizního souběhu těchto dvou zásadních norem v celé sérii 50131) platí uvedená změna zkratek v oboru od konce roku 2009. Je to tedy v současnosti již rok, kdy bychom měli namísto EZS (pro Elektrické Zabezpečovací Systémy) používat zkratky IAS, PZS (pro Intruder Alarm System, resp. Poplachový Zabezpečovací Systém) a další zmíněné varianty. Podívejme se ale, kde všude nové zkratky a pojmy uvidíme. S překvapením zjistíme, že takřka nikde, což je zřejmě důkaz toho, že „stará“ EZS (ézeteska) zakořenila pevně v povědomí a je vůbec otázkou, zda se nové pojmy (a zkratky) vůbec ujmou. V podstatě asi nejde ani tak o nás, lidi z oboru, ale o ostatní veřejnost, o naše zákazníky, kteří si za dlouhá léta na „zaběhnutou“ zkratku zvykli. A není zcela od věci obava z toho, že bychom si právě s nimi nemuseli porozumět.

Nicméně, tento článek si neklade za cíl kritizovat jakékoli normy, ani staré, ani nové, a už vůbec ne navádět k nedodržování norem platných. Naopak. Ať už systému budeme říkat EZS nebo PZS, je nutno brát existenci nových norem i s jejich případnými a pro někoho diskutabilními definicemi a zkratkami v úvahu jako závazný fakt. Je jistě užitečné sjednotit základní pojmy, ale mnohem důležitější je samotný obsah norem a jejich dodržování, a to hlavně v případech, kdy jsme je z jakýchkoli důvodů povinni dodržovat (smlouvy, předpisy provozovatele apod.). Jinak řečeno, pokud dokumentace nebo literatura zmiňuje dodržování oborových norem (myšleno pro návrh, montáž a údržbu systémů), tedy dnes platné pouze ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 a ČSN CLC/TS 50131-7:2009, které pojem EZS neznají, je na místě tento fakt respektovat, ať se to komu líbí nebo ne.

Prostě a jednoduše: v normách skončila zkratka EZS již před rokem.

A jak se houštím nových zkratek prodere ta část odborné i laické veřejnosti, která si na „EZS“ zvykla, to tak jako tak žádná norma nevyřeší. 

Podobná změna zkratek nás v dohledné době čeká zřejmě také u bezpečnostních kamerových systémů. Začíná se totiž diskutovat o náhradě stávající zkratky CCTV zkratkou VSS (Video Surveillance System), v českém překladu pak možná VDS (Video Dohledový Systém). Uvidíme, jestli už příští rok nebudu muset na deskách svých projektových dokumentací místo EZS, ACS, CCTV uvádět IAS, ACS, VSS nebo PZS, ACS, VDS.

Ing. Tomáš Mikula
člen CLC/TC79/WG7
projektant slaboproudých systémů
 
 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější