A+ A A-

Časopis 03

Populární články

Transport cenin

Výkladový slovník pojmů

(jk)  výkladový  slovník  některých  pojmů

přeprava hotovosti a cenin - činnost, při níž společnost přebírá na základě smluvního vztahu odpovědnost za přepravovanou zásilku v rozsahu pojištění odpovědnosti za věci převzaté a užívané

přepravní pancéřové vozidlo - speciální vozidlo určené k přepravě cenností, jehož pancéřování průhledných i neprůhledných ploch splňuje odolnost minimálně třídy C2 podle normy DIN 52290

pověřená osoba objednatele přepravy - osoba určená odpovědnou osobou objednatele přepravy k zajištění úkonů souvisejících s přepravou (vklad, výběr)

pověřená osoba zaměstnavatele - zaměstnanec, který je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, spolehlivý, není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních látek, má odborné vzdělání nebo absolvoval odborný výcvik

přepravní skupina - nezbytně nutný počet zaměstnanců společnosti pověřený provedením přepravy hotovosti a cenin

ozbrojený doprovod - člen přepravní skupiny ozbrojený střelnou zbraní

obranný prostředek - zařízení, které slouží k osobní ochraně a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (sprej, paralyzér)

bezpečnostní kufřík - atestované zavazadlo určené k přenosu nebo převozu cenností, má pevné stěny s rukojetí a různými bezpečnostními doplňky (řetízky, rychloupínací náramky, signalizační zařízení, dýmovnice, barvicí moduly)

přepravní kontejner - zařízení trezorového typu, které slouží k přepravě peněz a splňuje požadavky minimálně BT III podle ČSN 1143-1

dotační box - zařízení trezorového typu, které slouží k nakládce a vykládce peněz a splňuje požadavky minimálně BT III podle ČSN 1143-1

finanční hotovost - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince

ceniny - poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky a další

předměty zvláštní hodnoty - cenné papíry (úřední listiny, akcie, depozitní listy apod.), ušlechtilé kovy, drahokamy, vysoce hodnotné šperky, obrazy, plány (obchodní, průmyslové, technické), nosiče dat, historické nálezy, poklady (např. chrámové poklady), sběratelské hodnoty (poštovní známky, mince), hodnoty umělecké a vědecké (např. pro výstavy), hodnoty muzeální, galerijní a další

škoda způsobená úmyslně - škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn

zpronevěra - přivlastnění si svěřené věci

loupež - přivlastnění si věci způsobem, kdy pachatel použil vůči pověřené osobě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí

předmět pojištění - cennosti, které jsou přepravovány pojistníkem, respektive osobou jím pověřenou ve prospěch třetí osoby

pojistná událost - je poškození, zničení nebo pohřešování cenností způsobené pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě, které nastalo v době trvání pojištění, případně kterému pojistník nemohl zabránit a jež vzniklo v přímé souvislosti s pojistným nebezpečím uvedeným a kdy byla osádka vozidla zbavena možnosti pojištěné cennosti opatrovat

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější