A+ A A-

Časopis 01

Populární články

Prevence ztrát

Nutná ochrana před nečekanými událostmi

S pravidelnými ztrátami zboží, tu drobnými, jinde většími, v některých případech až likvidačními, bojuje neustále většina výrobních, logistických, skladových i prodejních společností a firem. Faktem je, že valná část jejich vedoucích pracovníků si rizika spojená s tímto narůstajícím negativním fenoménem uvědomuje a logicky přijímá opatření k jejich eliminování. Zavádí na svých pracovištích modernější a důslednější kontrolní mechanismy a větší společnosti navíc zaměstnávají bezpečnostní manažery, specialisty, jimž nejsou problematika a potřeby dané firmy cizí. Dokáží nastavit procedurální postupy, mechanismy zajišťující potřebný bezpečnostní efekt a v neposlední řadě se též věnují nanejvýš potřebné komunikaci mezi vrcholnými představiteli smluvních partnerů.

V posledních letech si větší podnikatelské subjekty v očekávání preventivního snížení ztrát v mnohem větší míře najímají bezpečnostní agentury. Pouhá přítomnost členů ostrahy v jejich prostorách však nemůže být v žádném případě samospasitelná. Smluvně omezený počet osob a strážních stanovišť, neustále se zvyšující náklady a standardy „klasických směrnic“, které již namnoze neodpovídají současným podmínkám, nedávají mnoho prostoru k efektivnějšímu manévrování. Přes veškeré snahy je tedy zřejmé, že mnohá dosud přijímaná opatření jsou již dnešní době a problémům poněkud vzdálená a k razantnímu snižování ztrát nepřispívají.

Z načrtnuté problematiky vyplývají logicky přinejmenším dvě zásadní otázky, na něž snad nebude těžké najít odpověď.

Jsou současné bezpečnostní agentury schopny využít veškeré dostupné prostředky k odstraňování, či alespoň snižování ztrát ve firmách svých klientů?

Renomované bezpečnostní agentury, pokud není požadavek klienta na jejich odborné služby neúnosně nadstandardní, zcela jistě.

Vrcholový management dobré bezpečnostní agentury je schopen bez problému zvládnout (kromě dnes již neodmyslitelných a běžných znalostí konkrétního oboru, sortimentu a zázemí klienta) vstupní audit zakázky a předem koncipovat bezpečnostní pravidla, včetně úprav organizačních zásad stávajícího managementu zákazníka. Dokáže vymezit možná rizika a stanovit konkrétní odpovědnost za konkrétní dílčí úkony. Svou odpovědnost neváhá smluvně kodifikovat, přičemž je schopen přesvědčit zákazníka o nutnosti akceptování jasných pravidel součinnosti, vzájemného ověřování a oboustranné kontroly.

V neposlední řadě průběžně monitoruje nedostatky vlastní i v procedurálních systémech klienta a nebojí se důsledně a okamžitě řešit nedodržování bezpečnostního konceptu na straně své i na straně klienta.

Tato výše zmíněná kritéria, jakož i další, na tomto místě ze strategických a konkurenčních důvodů nezveřejněné postupy, by měla v budoucnu zahrnovat každá smlouva uzavíraná mezi bezpečnostní agenturou a objednatelem.

Do jaké míry může ovlivnit kvalitu bezpečnostních služeb v prostorách své firmy vrcholový management klienta?

V tomto směru nepochybně hodně záleží na tom, zda se nenechá ovlivnit podbízivými diskontními nabídkami některých bezpečnostních agentur. Schopný vrcholový management firmy dokáže akceptovat i vyšší cenu, jestliže rozpozná, že za ni získá kvalitativně bohatší obsah služeb, nabízených renomovanými bezpečnostními agenturami. Bude ji vnímat jako nezbytný bonus k zajištění návratnosti vložených investic.

Je však nutné, aby se při realizaci smluvních bezpečnostních opatření nebránil faktu, že i ve vlastních řadách je zapotřebí průběžně odhalovat a odstraňovat procesní a manažerská pochybení. V takovém případě pak může zásadní měrou přispívat k odstraňování eventuálních pokusů o nelegální činnost uvnitř podniku.

K nezpochybnitelným pozitivům rovnocenně nastavené spolupráce (na bázi vzájemné důvěry, ale také na principech nejvyšší možné vzájemné kontroly) budou patřit garance úzké součinnosti smluvních stran, ochota předcházet konfliktům, vzájemnému podezírání a obviňování a také kvalitní podpora a obhajoba práce jak bezpečnostního manažera klienta, tak smluvní bezpečnostní agentury.

Prevence ztrát se musí stát věcí společnou. Jedině pak může být efektivněji využívána znalost procedur zákazníka a jeho prostředí a v konečném důsledku mohou být společně nacházena a realizována opatření k objevování skrytých kanálů pro únik zboží, může docházet ke zužování jejich ústí a v ideálním případě k jejich úplné likvidaci.

Ivo Popardowski

generální ředitel ABAS IPS Management

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější