A+ A A-

Časopis 09

Populární články

Ostraha výstavy

The Human Body - Veletržní palác

(zet) V období mezí 10. březnem a 17. červnem 2012 se uskutečnila ve Veletržním paláci v pražských Holešovicích ojedinělá výstava týkající se lidského těla – The Human Body, kterou během jejího putování po světových metropolích zhlédlo již několik milionů návštěvníků. Ostrahou pražské expozice včetně přilehlých prostor byla pověřena společnost ABAS IPS Management, s. r. o.

Agentura JVS Group, organizátor výstavy, ponechala koncepci ostrahy zcela na poskytovateli této služby. Ze strany pořadatelů byly definovány pouze základní cíle ostrahy – tedy ochránit vystavené exponáty před nenechavými dotyky příliš zvědavých návštěvníků, zamezit jejich krádežím, organizovat provoz výstavy při nadměrném počtu návštěvníků a samozřejmě zabezpečit celou výstavu proti neoprávněnému vniknutí cizích osob v době mimo návštěvní hodiny. Veškeré provozní náležitosti i způsob zabezpečení byly ponechány na profesní zdatnosti a zkušenostech poskytovatele.

Po úvodní bezpečnostní analýze střežených prostor, která proběhla v době stavby expozice (viz přiložené fotografie), se odborníci bezpečnostní agentury ABAS IPS Management rozhodli pro kombinovanou formu střežení, tedy fyzickou ostrahu a elektronické zabezpečení pomocí elektrického zabezpečovacího systému (EZS) a kamerového dohledu (CCTV). Signály EZS byly vyvedeny na Dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC) společnosti ABAS IPS Management a kamerové záznamy byly ukládány na její lokální záznamové zařízení (DVR), které bylo nakonfigurováno tak, aby bylo možno v případě vzniku poplachové události přenést tyto záznamy okamžitě na dispečink DPPC a dle závažnosti případného poplachu zvolit optimální formu zásahu.

Práce členů fyzické ostrahy byla směrována především na dobu návštěvních hodin, přičemž jejich hlavní činností byla regulace vstupu návštěvníků a kontrola vnášených a vynášených předmětů. Kamerový systém sloužil v této době především k monitorování kritických částí výstavních ploch a k efektivnímu vyhodnocování případné nadměrné kumulace návštěvníků na exponovaných místech. Kromě záznamu výskytu eventuálních problémů pomáhal také při regulování vstupu návštěvníků na výstavu.

Po uzavření objektu hlídal systém CCTV všechny stavební otvory (dveře, okna, garážová vrata) a kamery v té době snímaly také veškeré dění kolem vystavených exponátů. Čidla elektrického zabezpečovacího systému zajišťovala účinnou ostrahu celého perimetru výstavních prostor i uzamčených prostor objektu. Použité a speciálně nastavené senzory pro automatickou detekci pohybu musely plnit nejenom svou základní funkci, ale navíc splňovat náročné technické požadavky na účelnou minimalizaci objemů přenášených dat za účelem urychlení analýzy a konečného řešení poplachových stavů.

Je třeba uvést, že zvolený koncept ostrahy se stoprocentně osvědčil a ukázal se jako optimální také z hlediska nákladů investovaných do tohoto náročného projektu střežení. Snížení počtu strážných v době mimo návštěvní hodiny bylo naprosto adekvátní použité kombinaci střežení a nevyvstala žádná další bezpečnostní rizika. Prokázala se též oprávněnost teze, že podobná kombinace fyzické a elektronické formy ostrahy je jednou z cest, jak bezpečně střežit svěřené objekty při souběžném snižování nákladů. Pracovníci společnosti ABAS IPS Management tak prokázali schopnost zajistit stoprocentně spolehlivě bezpečnost velmi cenných exponátů, a kromě významné reference získali navíc i nové poznatky a zkušenosti, jak řešit specifické požadavky relativně krátkodobé ostrahy.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější