A+ A A-

Časopis 07

Populární články

Porada provozu

Střelby, zámek, porada

(jk) V polovině měsíce května se uskutečnila výjezdní porada regionálních vedoucích provozního oddělení společnosti ABAS IPS Management. Pozvání tentokrát obdrželi i jejich asistentky a navíc i vedoucí pracovníci odborů zvláštní revize provozního ředitele a mobilních detektivních skupin.

Místo konání akce bylo vybráno nejenom s ohledem na dobrou dopravní dostupnost pro všechny zúčastněné, ale také podle tematického zaměření tréninkového a doprovodného programu výjezdní porady. Dvoudenní akce byla zahájena na střelnici Borek v Českých Budějovicích. Zde si všichni účastníci (včetně žen) mohli vyzkoušet ostrou střelbu z krátkých kulových zbraní, k dispozici jim byla také venkovní část střelnice, vyhrazená pro lukostřelbu. Druhá polovina dne byla věnována prohlídce zámku v Hluboké nad Vltavou a několik večerních hodin vyhradil provozní ředitel Peter Petko společenským aktivitám při přátelském posezení a u této příležitosti i bližšímu seznámení s novými kolegy. Druhý den proběhla porada provozu, jejímž hlavním programem bylo podrobné hodnocení jednotlivých regionů z hlediska ekonomických výsledků za uplynulé období, a to od počátku kalendářního roku. Neméně důležitým bodem programu porady bylo řešení připomínek a problémů na úseku personální stability, výstroje a výstrojní kázně našich zaměstnanců. V neposlední řadě též projednání problematických aspektů výkonu služby, specifických pro jednotlivé objekty a regiony. K těmto se samozřejmě mohli vyjádřit všichni zúčastnění, bez ohledu na služební zařazení či funkční postavení ve společnosti ABAS IPS Management.

V závěru se všichni zúčastnění shodli, že jakkoli nezanedbatelně zasahují výjezdní porady do běžného chodu provozu a dvoudenní nepřítomnost vedoucích na regionech je určitě znát, účast na nich není ztrátou času a k výměně zkušeností jsou nanejvýš potřebné.

 

 

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější