A+ A A-

Časopis 09

Populární články

Ochrana objektů

Techniky zabezpečení proti krádežím

(jk) Na úseku krádeží vloupáním do bytů a rekreačních objektů eviduje Policie ČR za poslední tři roky mírný pokles v nápadu trestné činnosti. V případech napadení rodinných domů je v posuzovaném období naopak evidován zvýšený nárůst. Jde zejména o vloupání do domů, které se nacházejí v okrajových částech obcí. Pachatelé do těchto objektů vnikají po poškození rámu okna nebo dveří a dále za pomoci nástroje uvolní uzavírací mechanismus.

Další způsob, kterým se pachatelé dopouští krádeží vloupáním do uvedených objektů je např. rozlomení cylindrické vložky zámku, vypáčení dveří v prostoru zámku nebo v okolí pantů. Známy jsou i způsoby, kdy pachatelé pomocí nástrojů uvolní uzavírací mechanismus, a to po roztažení zárubní dveří. Do bytů rovněž vnikají přes balkonové dveře a okna, která také vypáčí, případně rozbíjí skleněnou výplň. Předmětem zájmů pachatelů je standardně finanční hotovost, šperky, elektronika. Do rodinných domů pachatelé vnikají (mimo již uvedených způsobů) například přes neuzamčené garáže, které jsou propojeny s obytným prostorem, dále využívají nezabezpečená sklepní okna a to, že v domě chybí mechanické nebo elektronické zabezpečovací prostředky. V nastávajícím období letních prázdnin, kdy majitelé odjíždějí z bytů a rodinných domů na rekreaci, Policie ČR každoročně upozorňuje občany na zvýšené riziko krádeží vloupáním do jejich objektů. Do rekreačních objektů zaznamenáváme vloupání ve zvýšené míře zejména v zimě, kdy pachatelé využívají toho, že mnoho majitelů své chaty a chalupy v tomto období nenavštěvují. Porovnáním nápadu trestné činnosti majetkové kriminality u krádeží vloupáním do bytů, rodinných domů a rekreačních objektů byly zjištěny níže uvedené počty vloupání.

Ochrana okenního prostoru

Nejslabším bezpečnostním článkem oken je bezesporu jejich skleněná výplň. Přes ni se uskutečňuje nejvíce průniků a proto je ji nutno věnovat potřebnou pozornost. Skla jsou většinou průhledná, čirá, ale mohou být i matová, neprůhledná nebo s barevnými odstíny, s reflexními vrstvami či tlačeným vzorem. Do plochy okna může být zalité i drátěné pletivo, zamezující snadnému rozbití a proniknutí plochou okna. Pro běžné zasklívání dřevěných oken se používají nejvíce plochá, tažená nebo tabulková plavená skla tloušťky 3 mm. Lze zasklívat i izolačními skly (dvojskla a trojskla). Pro zvýšení bezpečnosti oken se používá sklo tvrzené, například sklo Rostex, které je však vhodné spíše pro interiéry. Pro svou tříštivost po úderu se nehodí na obvodové okenní otvory, používá se pouze tam, kde jde o bezpečnost proti zranění, zejména jako výplň vnitřních prosklených dveří. Pro zabezpečení venkovních okenních prostor jsou optimální skla vrstvená (Connex, Allstop). Jedná se o tzv. sendvičovou technologii lepení skel, většinou ve vrstvách sklo – fólie – sklo o tloušťkách 3mm – 0,8mm – 3mm. Při vhodné skladbě je vrstvené sklo schopno klást odpor násilným a opakovaným nárazům ocelovou koulí, sekerou nebo kladivem (podle normy DIN EN 356). Vlepované vrstvy jsou většinou polyvinylbutyralové fólie, které mohou být čiré, barevné, transparentní či neprůhledné.

K uzavírání oken se používají různé druhy mechanizmů, které nazýváme uzávěry. Bližší informace o uzávěrech nalezneme v ČSN 166014, která uvádí, že: „uzávěry slouží k zajištění okenních křídel v uzavřené poloze. Jejich základní funkcí není zajištění těchto křídel proti neoprávněnému vniknutí“. Dalšího zvýšení bezpečnosti okenního prostoru lze přesto účinně dosáhnout použitím:
a) uzamykatelných klik
b) meziokenních mříží
c) venkovních rolet
d) žaluzií
e) bezpečnostních fólií na sklo
Posledně jmenované bezpečnostní fólie (Allfolie, Bruxafol apod.) se jeví jako nejoptimálnější, protože svými vlastnostmi významně zpomalují průnik narušitele do objektu obdobně jako mříže. Zamezují navíc možnost prohození těžkých předmětů, dlažebních kostek, výbušnin a také zpomaluje šíření požáru. Česká pojišťovna je dokonce považuje (na základě posudku Kriminalistického ústavu PČR) za alternativu funkční mříže a uzamykatelné rolety. Základní surovinou pro bezpečnostní fólie je vysoce čistý polyester. Na fólii je nanesena vrstva disperzního lepidla s průsvitnou ochrannou fólií, která se před montáží odstraňuje. Spojení fólie se sklem je tím pevnější, čím větší silou je fólie přitlačena na sklo. Sklo i fólie musí být čisté a důležitá je i kvalita lepu.

Jedním z nejstarších mechanických zábran na světě vůbec jsou mříže. Jejich používání je vyzkoušené uplynulými staletími. Používají se hlavně tam, kde majitelé či uživatelé nejsou trvale přítomni v budově či jejích částech, nebo když nechtějí mít strach nechat otevřená okna k vyvětrání.

Ochrana dveřního prostoru

V současné době bohužel neexistuje žádná směrodatná norma nebo kategorizace zabezpečovacích zařízení. Musíme tedy vycházet z jednotlivých technických norem. Pro posouzení mechanické bezpečnostní úrovně dveřního prostoru je platná norma ČSN 747731 – dveře odolné proti vloupání. Základní požadavky na bezpečnost stanovuje ve dvou kategoriích:
A – výrobky s optimálními parametry z hlediska odolnosti; tyto výrobky jsou srovnatelné s parametry mezinárodních norem,
B – požadavky na výrobky v této třídě jsou nižší než v mezinárodních normách.
Na trhu existuje mnoho standardních i nadstandardních výrobků, kterými lze bez náročných stavebních úprav a velkých finančních nákladů optimálně zajistit a zejména zvýšit bezpečnost jakéhokoliv dveřního prostoru. K levnějším účinným prostředkům ochrany řadíme různé přídavné zámky, dveřní závory, bezpečnostní štítky a řetízky a zámky se speciálními klíči pořízenými na evidenční kartu. K finančně náročnějším investicím patří instalace vícebodových uzamykacích systémů, táhel zapadajících do zárubní a podlahy, použití oplechování vnější strany dveří, bezpečnostních samolepících fólií, bezpečnostních štítů či kvalitnějších bezpečnostních vložek. Nejspolehlivěji ale ochrání celý dveřní prostor speciální bezpečnostní dveře.

Zabezpečení plotů a zdí

Úkolem různých druhů plotů a zdí je již preventivně zabránit snadnému fyzickému vstupu. Pro větší účinnost se u nich používají jako doplněk klasický ostnatý drát, tenká vrstva plochých a ostrých plastikových ostnů zalisovaná do drátu či jenom zazděné kousky skla, žiletek nebo hřebíků. U objektů zvláštní důležitosti se uplatňuje navýšení zdí a plotů bariér z ostnatého drátu, připomínající nekonečnou srolovanou cívku, nebo kovová páska s velmi ostrými hranami, na kterých jsou v malých roztečích ostny podobné žiletkám.

Výše popsané techniky ochrany majetku jsou pouze dílčí ukázkou, jak účinně předcházet krádežím, případně alespoň co nejvíce ztížit pachatelům této trestné možnost protiprávního konání. V příštích pojednáních se budeme zabývat ostatními možnostmi, především stavebně-technickými opatřeními, systémy elektronické ochrany, chemické prostředky či kombinací všech uvedených způsobů ochrany bytů, rodinných domů a rekreačních objektů.

 

OBDOBÍ BYTY RODINNÉ DOMY REKREAČNÍ OBJEKTY
2009 4826 4790 4795
2010 4717 5374 5118
2011 5257 5257 4846

 

zdroj: Ministerstvo vnitra ČR; kpt. Ing. Říha, Milan: Technika pro ochranu majetku)

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější