A+ A A-

Časopis 03

Populární články

Konec turniketů

Inovace přístupových systémů

(jk) K tradičnímu uspokojování potřeb uživatelů přístupových a docházko-vých systémů slouží dosud klasické terminály využívající identifikace osob pomocí kódů, kontaktních nebo bezdoty-kových karet a diskrétních čipů. Účelem těchto zařízení je prostřednictvím přístupo-vých mechanismů a snímačů (vstupních turniketů, dveří s elektromagnetickým zámkem, závor, bran apod.) evidovat vstupy a průchody osob, kontrolu docházky a návštěv, řízení vjezdů a výjezdů vozidel, monitorovat obchůzky, objednávání a výdej jídel nebo sledovat pohyb zboží ve skladech či materiálu ve výrobě.

U složitějších docházkových a přístu-pových systémů s modulárně koncipovanými systémy je již možné zmíněné dění sledovat na počítači. Ostraha nebo jiný bezpečnostní subjekt mají šanci konkrétní pohyb ihned prověřit nebo také odepřít. Samozřejmostí je možnost propojení jednotlivých systémů EZS, EPS, CCTV a ACCESS CONTROL do integrovaných celků s jednotnou softwarovou nadstavbou, jež obsahují nezbytné aplikace pro uživatelské nastavení, správu systému a hlášení událostí. Výstupy z nich pak mohou sloužit jako podklad pro mzdovou evidenci. Pro aplikace, které vyžadují časové, stavové či jinak podmíněné řízení přístupu, jsou určeny volně programo-vatelné nadstavby. Díky nim je vcelku jednoduché připojit komplexní přístupový systém do internetové sítě a i na dálku nastavovat nová nebo rušit stávající oprávnění přístupu do objektů, monitorovat vstupy a vjezdy do objektu, jakož i přiřazovat systému mnoho dalších funkcí.

Rychlý rozvoj slaboproudých techno-logií, inovace a trvalé snižování cen jejich konkrétních produktů umožňují pořizování novějších a především bezpečnějších terminálů. Majitelé firem se stále častěji zajímají o komplexnější a rozsáhlejší systémová řešení přizpůsobená na míru vlastním potřebám. Mnoho z nich si již uvědomilo, že používání různých hesel a osobních identifikačních čísel (PIN) přináší velká rizika při autorizaci, a tedy i snadnější zneužití neoprávněnou osobou. Téměř všechny starší způsoby identifikace osob (klíče, čipy, karty aj.), které dosud umožňovaly přístup do prostor většiny společností, jsou z těchto i mnoha dalších důvodů postupně nahrazovány mnohem spolehlivějšími systémy, dnes již realizovanými na principu využívání poznatků z oblasti biometrie.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější