A+ A A-

Časopis 08

Populární články

Valná hromada KPKB

Letos v mladé Boleslavi

Letošní valná hromada Komory podniků komerční bezpečnosti ČR, jejímž řádným členem je i společnost ABAS IPS Management,se uskutečnila 14. října 2010 v reprezentativních prostorách Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi.

Účastníky a hosty valné hromady přivítal Miroslav Kovaříček, prezident KPKB ČR. Přednesl také zprávu o činnosti Komory podniků komerční bezpečnosti ČR za uplynulé období a plán činnosti na rok 2010/2011. Na závěr svého vystoupení dodal: „Smyslem existence sdružení Komora podniků komerční bezpečnosti ČR je společná aktivní práce jejích členů s cílem zkvalitňování podmínek pro podnikání v oboru bezpečnostního průmyslu. V této práci chceme pokračovat i nadále. Naším zájmem je, aby KPKB ČR získávala ještě větší prestiž nejenom v oblasti bezpečnostního průmyslu, ale i u všech ostatních zájmových subjektů, tedy institucí, společností, úřadů, organizací a v neposlední řadě také u médií. Věříme, že jako její členové a příznivci nám v tom pomůžete.“

Prezidium KPKB ČR schválilo programové zaměření na období 2010/2011, a to s níže uvedenými aktivitami:

1. propagace komerční bezpečnosti

 • propagace KPKB ČR a jejích členů na odborných výstavách podpora konkurenceschopnosti členů KPKB ČR
 • garance profesionality členů komory v odborné sféře i na veřejnosti
 • informační servis v médiích, publicita – odborné články, web stránky KPKB ČR apod.
 • pořádání odborných seminářů a konferencí

2. legislativa upravující činnost SBS

 • aktivní účast na tvorbě zákona o SBS a ostatních norem upravujících činnost SBS
 • organizace a zajišťování zkoušek odborné způsobilosti ve spolupráci s HK ČR

3. spolupráce se subjekty z oboru bezpečnosti

 • MV ČR – činnost a aktivní zastoupení v poradním sboru pro situační prevenci, spolupráce s odborem vzdělávání a správy policejního školství
 • PČR na celorepublikové úrovni a obecní (městská) policie na regionální úrovni
 • HK ČR a profesními sdruženími ČK SOMO, ČK SBDS, ČKDS a AGA
 • ostatními profesními sdruženími organizovanými pod Svazem průmyslu o obchodu
 • TRIVIS a ostatními školami s bezpečnostním a veřejnoprávním učebním programem nebo zaměřením

4. servis v prostorách KPKB ČR

 • jednací a klubové zázemí
 • poradenské služby v oblasti podnikání v komerční bezpečnosti
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • vydávání publikací, formulářů a provozní dokumentace pro SBS

Po oficiálním ukončení valné hromady a společném obědě byli účastníci pozváni na prohlídku muzea (reportáž z prohlídky je v tomto listě) a navíc absolvovali exkurzi přímo do výrobního provozu mladoboleslavského gigantu Škoda Auto, a. s.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější