A+ A A-

Časopis 07

Populární články

VII. konference BM

Odborná způsobilost

(jk) Národní technická knihovna ve svých prostorách hostila mimo jiné i jednu z největších letošních akcí z oblasti komerční bezpečnosti. Plný kongresový sál dával tušit, že z dvoudenního maratonu přednášek renomovaných odborníků na bezpečnostní problematiku si každý z účastníků vybere téma sobě vlastní a rozhodně získá nové a obohacující zkušenosti.

Zajímavá témata mapovala nejnovější trendy nejenom v oblasti bezpečnostních témat a bezpečnostních technologií, ale mnoho přednášek analyzovalo současný stav informační bezpečnosti, neustálého boje s korupcí, podvodných jednání, sociálně patologických jevů, ochrany duševního vlastnictví a práv subjektů či profesního vzdělávání v oboru bezpečnosti.

Na aktuální téma posledně jmenované problematiky přednášel mimo jiné doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc., prorektor Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze. Ve svém vystoupení popsal současný stav a prognózu možného vývoje ve vysokoškolském vzdělávání bezpečnostních manažerů a specialistů v úzkém kontextu s požadavky Bezpečnostní rady státu a jejího usnesení č. 32 z roku 2007.

S příspěvkem o vzdělávání v oblasti soukromých bezpečnostních služeb na Slovensku vystoupil Ing. Andrej Veľas, Ph.D., vysokoškolský pedagog Žilinské univerzity v Žilině, Katedry bezpečnostního managementu. Zhodnotil pozitivní i negativní dopady na obor komerční bezpečnosti, které sebou přinesla zákonná regulace upravující provozování soukromých bezpečnostních služeb včetně požadavků na odbornou způsobilost jejich pracovníků.

K neméně zajímavým patřila přednáška právničky Mgr. Jitky Johanidesové na téma problematiky ochrany civilního letectví před protiprávními činy, zejména část o klasifikaci rizikových osob, a vystoupení plk. doc. RNDr. Jaroslava Tučka, Ph.D., z Katedry technických prostředků bezpečnostních služeb Policejní akademie České republiky v Praze, který podal stručný nástin principů a možností detekce a teroristického maskování výbušnin, zbraní, nebezpečných chemických látek a drog u portálů pro bezpečnostní prohlídku osob či pro detekci stopových částic.

Ing. Tomáš Pajdla, CSc., z Centra strojového vnímání, katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického, představil zase současné možnosti technologie zpracování videa a detekce a sledování objektů ve videu, a o bezpečnostním řešení v tzv. vyšší integraci speciálních systémů pro zabezpečení budov a objektů – o termovizích, radarech, pasivní detekci skrytých předmětů na těle apod. – hovořil Radek Zachoval, produktový manažer společnosti Siemens.

Přednášek a vystupujících bylo samozřejmě nepoměrně více, než mohla tato krátká stať obsáhnout.

Na téma boj s korupcí

a podvodná jednání přednášel také

Ing. Martin Pecina, MBA, který letošní konferenci

zaštítil jako tehdejší ministr vnitra ČR.

 

Přednášející se mohli radovat z neustále plného sálu soustředěných posluchačů.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější