A+ A A-

Časopis 04

Populární články

KPKB ČR

Stavovská organizace

(jk) Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je samosprávnou  stavovskou organizací sdružující fyzické a právnické osoby, které poskytují soukromé bezpečnostní služby nebo organizují vlastní ochranu. Byla založena na popud branně-bezpečnostního výboru Parlamentu ČR dne 22. ledna 1993 a je otevřena všem zájemcům, kteří splní základní podmínky pro členství.

Zakladatelé nejstaršího společenstva v oboru soukromých bezpečnostních služeb iniciovali myšlenku vytvoření společného orgánu, který by zastřešil celou oblast komerční bezpečnosti a zastupoval všechny své členy navenek, zejména vůči orgánům státní správy. Dnešní podoba této instituce zahrnuje šest samostatných sekcí: ochranu majetku a osob, detektivní služby, technické služby, přepravu hotovosti, peněz a cenin, ochranu informací a dat a vlastní ochranu. Vlastní ochranou přitom rozumíme provádění fyzické ochrany majetku a osob, detektivních a technických služeb pro vlastní potřebu.

Posláním a hlavními cíli KPKB ČR jsou poskytování poradenství členům a spolupráce se státními, odbornými a společenskými subjekty zabývajícími se problematikou ostrahy a ochrany osob a majetku, chránění, zastupování a prosazování oprávněných zájmů členských organizací, spolupůsobení při tvorbě právních a technických předpisů a vytváření předpokladů pro zvyšování profesionální úrovně soukromých bezpečnostních organizací.

Pro potřeby mediálních tiskových odborů vytvořila KPKB ČR tým kvalifikovaných a renomovaných expertů, kteří jsou připraveni s dostatečnou erudicí komentovat či vysvětlovat konkrétní otázky z celého spektra činností, především v oblastech, jako jsou výkon fyzické ostrahy, transport hotovosti a cenin, osobní ochrana, detektivní služby nebo působnost zásahových jednotek a pultů centralizované ochrany. Hlavním důvodem vytvoření tohoto expertního týmu je pomoc při medializovaných složitých kauzách, kde v některých případech dochází ke kontaktování a „využívání“ osob s nedostatečnou znalostí problematiky, ať již faktické či právní.

KPKB ČR je společně s AIVD ČR (Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR) hlavním partnerem společnosti TRIVIS, a. s., která zajišťuje vzdělávání bezpečnostních pracovníků. Úzce spolupracuje s odborem prevence kriminality MV ČR , Asociací Gremium Alarm a dalšími oborovými společenstvy. Je členem Hospodářské komory ČR a zakládajícím členem Sekce ochrany majetku a osob při HK ČR.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější