A+ A A-

Časopis 07

Populární články

FM ve školství

ABAS Report mediálním partnerem

Ve dnech 3.–4. června 2010 se v nové budově Národní technické knihovny v Praze Dejvicích uskutečnila mezinárodní konference „Facility management ve školství 2010“. Konferenci uspořádala naše nejvýznamnější vysoká škola technického zaměření ČVUT pod záštitou rektora prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., ve spolupráci s MU Brno, VŠE, STU Bratislava, VŠB-TU Ostrava, MVŠO a TU v Košicích.

Jednalo se o historicky první mezinárodní konferenci zacílenou jak na vysokoškolské učitele daných oborů, tak na zaměstnance fakult či státní a veřejné správy, kteří vykonávají praktickou část facility managementu (FM). Minimálně středoevropského rámce dosáhla konference díky účasti profesorů a facility manažerů univerzit z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, Itálie, Švýcarska, Maďarska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska.

Mezinárodní konferenci zahájil rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., za IFMU CZ přivítal účastníky Ing. Bohuslav Kyjánek a za SAFM SK vystoupila doc. Ing.Viera Somorová, Ph.D. U příležitosti svého příspěvku pozdravil hosty také Charles N. Claar, ředitel IFMA Foundation pro akademické záležitosti.

Jak vyplynulo z bohatého programu, kladla si konference za cíl především shromáždění a prezentaci poznatků z oblasti výuky facility managementu ve středoevropském kontextu. Zejména z hlediska systému řízení, metodik, nástrojů a pracovních postupů při výkonu funkcí FM, které jako podpůrné procesy slouží hlavním cílům univerzit a škol (tj. výuce, vědě a výzkumu). Její nedílnou součástí byla diskuse o specifikách FM ve školství, nastínění možností úspor provozních nákladů ve školách, prezentace již dosažených pozitivních výsledků a v neposlední řadě také seznámení účastníků s řešeními institucí a s představiteli pracovníků vykonávajících činnosti a výuku na srovnatelných školách.

Hlavní přednáškové bloky o cílech FM ve školství probíhaly na téma moderní trendy ve výuce, skladba předmětů a terciální vzdělávání, dále pak na téma snižování nákladů na podpůrné činnosti, jejich jednoznačné určení a jednotkové poměřování či zvyšování kvality podpůrných služeb a s tím spojené zvyšování efektivity hlavních činností. Neméně důležitým bodem programu konference byla problematika nových trendů při optimálním uspořádání a využívání ploch, které mají školy k dispozici, a shromažďování podkladů pro kvalifikované rozhodování v oblasti správy realitního portfolia či investiční výstavby.

V rámci bohatého doprovodného programu dostali mimo jiné příležitost představit v patnáctiminutových blocích nejlepší práce na téma FM studenti vysokých škol a účastníkům konference byla také umožněna netradiční prohlídka Národní technické knihovny. Jejími průvodci byli renomovaní odborníci (stavitelé, architekti, projektanti), kteří se přímo podíleli na stavbě této nevšední budovy.

Poznámka redakce
Díky skutečnosti, že ABAS Report se stal mediálním partnerem této významné mezinárodní akce, může naše redakce dodržet slib a již v tomto vydání představit čtenářům prezidentku Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM), paní doc. Ing. Vieru Somorovou, Ph.D.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější