A+ A A-

Časopis 04

Populární články

Střelecká soutěž

O pohár KPKB ČR

(jk) Na kryté střelnici v Květnici (Praha–východ) se v květnu konala střelecká soutěž O pohár Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky. Turnaje se mohly zúčastnit všechny členské firmy KPKB ČR a nesoutěžně také pozvaní hosté. Organizátoři letošního ročníku připravili dvě střelecké disciplíny, a to obrannou pudovou střelbu v zatemněné střelnici a střelbu v kategorii Open. Setkání hostů KPKB ČR a střelců nominovaných bezpečnostními agenturami proběhlo jako každoročně ve skvělé atmosféře, k níž nepochybně přispělo i mimořádně příznivé počasí. Závodníci byli po prezentaci družstev, jednotlivců a střílejících hostů seznámeni hlavním rozhodčím s pravidly bezpečnosti a celkovou procedurou obou soutěžních disciplín podle stanovených propozic. 

Pro efektivní vyplnění volného času v průběhu vlastních střeleb připravili organizátoři ve venkovních prostorách střelbu ze vzduchových a paintballových zbraní.

Trénink technik obranné střelby

Trénink technik obranné střelby, tedy jedna ze součástí komplexní střelecké přípravy, má jako hlavní cíl vybavit střelce dostatkem použitelných dovedností a postupů a naučit jej použít je i pod velkým stresem a víceméně automaticky. Hlavními oblastmi tréninku technik obranné střelby by měly být zejména:

bezpečnost – obecná pravidla bezpečné manipulace se zbraní, pravidla bezpečného chování na střelnici, pravidla bezpečného nošení a skladování zbraně

„technické“ ovládání zbraně – návod k obsluze od výrobce, základní konstrukční a ovládací prvky, demontáž a zpětná montáž, údržba

úvod do manipulace se zbraní – manipulace se střelivem, vkládání a vyjímání nábojů do/ze zásobníku, úchop a držení zbraně, vkládání střeliva/zásobníku do zbraně, natažení závěru, příprava zbraně k uložení do pouzdra, uložení zbraně, vyjmutí zbraně z pouzdra, vybití zbraně, bezpečnostní kontrola zbraně po vybití

mířená střelba – střelecké postoje, úchop a držení zbraně, míření, spouštění, střelba z různých střeleckých pozic (klek, leh, sed, kryt), střelba jednoruč slabou/silnou rukou, mířená střelba v omezeném čase

základní techniky obranné střelby – nabíjení, kontrola zbraně a ukládání nabité zbraně do pouzdra, střelecké postoje, úchop, tasení a držení zbraně, zamíření, spouštění

spělé techniky obranné střelby – vícenásobný výstřel, přebíjení, střelba z pohotovostní polohy, střelba při skrytém nošení, střelba z různých střeleckých pozic a jejich zaujímání (klek, leh, sed, kryt, po otočce), střelba do různých směrů, střelba na více cílů, střelba na různé vzdálenosti, pohyb se zbraní a střelba za pohybu, střelba na pohyblivý cíl, závady a jejich odstraňování, střelba ve ztížených klimatických podmínkách, střelba za sníženého osvětlení, střelba po zranění, obrana vlastní zbraně

střelba v modelových situacích – střelba při transportu cenných zásilek, střelba při ochraně osob, střelba z automobilu a při napadení v automobilu, střelba v davu a v hromadných dopravních prostředcích, spolupráce a střelba ve skupině, střelba v bytě

testy –standardní testovací cvičení, řešení modelových obranných situací

Obsah základního střeleckého výcviku

 • bezpečná manipulace se zbraní a při střelbě
 • základní střelecké techniky
 • střelba z různých pozic
 • tasení z pouzdra, ledvinky (skryté nošení)
 • přebití zbraně (základní)
 • přebíjení zbraně (taktické a nucené)
 • odstraňování závad
 • přenášení střelby na více cílů
 • střelba za pohybu
 • taktické využití krytů a překážek
 • střelba ve stresu, při zatížení organismu
 • taktická řešení situací
 • střelba s dynamickou změnou postojů
 • střelba jednou rukou
 • simulace zranění

Obsah pokročilejšího střeleckého výcviku

 • střelba ve vozidle
 • střelba z jedoucího vozidla
 • simulace zranění (střelba při zranění silné ruky)
 • techniky se svítilnou (baterií)
 • modelové situace řešené ve stresu a při zátěži
 • taktika vstupu do místnosti
 • bezpečná manipulace se zbraní a při střelbě

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější