A+ A A-

Časopis 03

Populární články

FBI VŠB-TU Ostrava

Bezpečnost, věda a výzkum

(jk) V současné době se žádné podnikatelské prostředí neobejde bez adekvátní reakce na narůstající požadavky vzdělanosti odborníků v příslušné oblasti. V rámci konkurenceschopnosti stále naléhavěji potřebuje erudované odborníky působící nejenom ve vrcholovém managementu, ale na všech typech řídících úrovní. Stoupající nároky na odbornost a praxi již nelze uspokojovat pouze tradičním vzděláním a několika odpracovanými lety v oboru. Enormní důraz začíná být kladen zejména na úzce související vědeckou a výzkumnou činnost v té které problematice.

Je logické, že žádná z renomovaných společností nechce a v zájmu kvalitativního uspokojování neustále rostoucích požadavků ani nemůže zůstat v těchto nanejvýš důležitých disciplínách stát „opodál“. Hlavním dodavatelským atributem společnosti ABAS IPS Management je poskytování komplexních bezpečnostních služeb, včetně implementace nejnovějších technologií do bezpečnostních systémů stávajících i potencionálních klientů.

Za prioritní oblasti považuje mimo jiné bezpečnost osob a majetku, problematiku slaboproudých zabezpečovacích systémů a požárně bezpečnostních zařízení, otázky havarijní připravenosti a krizového řízení a analýzu a prevenci technologických rizik a ekonomických ztrát.

Díky své specializaci má proto nejblíže ke studijnímu, výzkumnému a vývojovému programu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která je vzhledem k nabídce unikátních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu jedinou fakultou svého druhu v ČR. Jako smluvní partner se společně s fakultou podílí ABAS IPS Management na realizování několika transformačních a rozvojových projektů v oborech Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Bezpečnostní inženýrství a Bezpečnostní plánování. Zmíněná spolupráce zahrnuje také oblast studijní, konkrétně při spoluutváření studijních programů, vedení studentských prací a zajišťování stáží a praxe studentů.

Absolventi studia této fakulty jsou schopni řešit havarijní plánování, a to v oblasti jak vnitřních a vnějších havarijních plánů, tak i havarijních plánů větších územních celků. Znalosti z oboru krizové řízení využijí zejména při koordinaci činnosti záchranných služeb zařazených do integrovaného záchranného systému.

Rozsáhlý studijní bakalářský i magisterský program připravuje odborníky pro působení v oblastech souvisejících s technickou a režimovou bezpečností na všech řídících úrovních bezpečnostních služeb. Absolventi jsou schopni vypracovat bezpečnostní politiku a podílet se na práci vrcholového vedení firem nebo průmyslových komplexů, v orgánech státní správy a samosprávy.

Jejich budoucí náplní práce bývá mimo jiné plnění úkolů v oblasti vyhodnocování rizik a kontroly bezpečnosti zejména u velkých komplexních nebo nebezpečných technologických celků, a to v těsné spolupráci se skupinami specialistů útvarů BOZP a s týmy inspektorů kontrolních orgánů. Absolventi jsou připraveni pro výkon funkcí odborných poradců a konzultantů v bankovním sektoru, orgánech státní správy, výzkumných ústavech nebo inženýrských firmách zaměřených na bezpečnost a hodnocení rizik. Jsou odborně způsobilí pro výkon funkcí v oblasti požární ochrany, při posuzování požárního nebezpečí a zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb na úrovni územního a stavebního řízení.

Všeobecně nacházejí absolventi Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uplatnění u státních složek integrovaného záchranného a bezpečnostního systému, zejména u Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Vězeňské služby ČR, Městské policie, případně dalších, ale také v soukromých bezpečnostních službách a v bezpečnostním managementu podniků nebo v auditorských firmách. Nemalé šance skýtá sektor pojišťovnictví a společnosti zabývající se problematikou havarijní připravenosti či krizovým řízením.

Všeobecně nacházejí absolventi Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uplatnění u státních složek integrovaného záchranného a bezpečnostního systému, zejména u Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Vězeňské služby ČR, Městské policie, případně dalších, ale také v soukromých bezpečnostních službách a v bezpečnostním managementu podniků nebo v auditorských firmách. Nemalé šance skýtá sektor pojišťovnictví a společnosti zabývající se problematikou havarijní připravenosti či krizovým řízením.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější