A+ A A-

Časopis 02

Populární články

Podoba budoucího FM

Strategický vývoj

(jk, oš) Budeme-li pátrat po přesném významu pojmu facility management, zjistíme, že slovo facility lze vnímat značně mnohostranně – může znamenat snadnost či lehkost, ale také obratnost, dovednost, poddajnost, přístupnost, výhodu, vhodné zařízení, prostředek, plynulost, zručnost, nadání, talent a vlohy. Výraz management je ve slovníku cizích slov vysvětlen jako vedení, správa, řízení, případně obratné zacházení. Je tedy zřejmé, že pouhý prostý překlad k pochopení a vystižení významu výše zmíněného pojmu nestačí.

Protože jednoznačně vhodný český ekvivalent cizojazyčného sousloví je nesnadné nalézt, došlo mezi zakládajícími členy české pobočky IFMA (International Facility Mana-gement Association) k dohodě mezinárodně respektovaný a zažitý termín facility management v běžné praxi ponechat. Jen pro zajímavost – Česká republika byla do světové organizace IFMA přijata v dubnu 2000 a v červnu téhož roku byla oficiálně představena na evropské konferenci ve Skotsku jako pobočka asociace IFMA v ČR. Několik následujících let působil v pozici jejího prezidenta Ing. Ondřej Štrup (pozn. redakce).

Od konce osmdesátých let, kdy prvotní a základní náplň činnosti facility managementu (FM) představovaly pouze úklidové služby a správa nemovitostí, uběhla relativně dlouhá doba. Téměř dvacet následujících let se spektrum činností FM rozvíjelo a narůstalo, až začal být vnímán jako obor, jehož stěžejním objektem se stal uživatel (případně zaměstnanec) nemovitosti se vším, co potřebuje jako podporu pro svoji hlavní činnost.

V současné době zajišťuje FM integraci činností také v rámci zajištění a rozvoje služeb sjednávaných zprostředkovaně, optimalizuje zázemí pracovišť a prostředí ve všech prostorách objektů a v neposlední řadě také sjednocuje plánování a řízení správy majetku. Nová evropská legislativa jasně vymezila a definovala čtyři základní oblasti zájmů facility managementu. Patří k nim správa prostor a jejich využití, infrastrukturální technické zajištění budov a firem, služby pro uživatele nemovitostí a zaměstnance společností a jejich implementace (integrace) do komplexního řízení společností. Takto by se zdálo, že definice FM je jasná a jeho hlavní i vedlejší role vymezené a obsazené. Přesto dnes stojí FM na další křižovatce svého strategického vývoje.

Ve dnech 10.–11. května letošního roku diskutovalo o nové profesní roli a obchodní strategii FM v podnikových procesech více než 400 odborníků z 30 zemí na konferenci představitelů evropského facility managementu. Letos pozvala Mezinárodní asociace facility managementu (IFMA) spolu s EuroFM účastníky k jednání do Manchesteru, metropolitního distriktu v severozápadní Anglii. Vlastní konference a přidružené výzkumné sympozium hodnotily střednědobé posuny v oblasti FM a jejich vliv na celkový další vývoj. Někteří z diskutujících se dovolávali stávajících strategických hodnot, při nichž by zůstaly zachovány tradiční role FM na profesním a obchodním poli, jiní rozvíjeli vizionářské teorie, spatřující budoucnost FM v mnohostranné a různorodé kombinaci funkcí manažerů lidských zdrojů, informačních technologií a správy budov. Ozvaly se také hlasy, že budoucí zákazník spíše ocení služby samostatné odborné kapacity a zájem o tyto samostatné služby může být větší než poptávka po integrovaných službách facility managementu.

Ekonom a futurolog Hamish McRae vyjmenoval pět faktorů, které budou mít zásadní podíl na utváření budoucí strategie. Podle něj to bude demografie, životní prostředí, globalizace, technologie a státní správa. Předseda EuroFM a ředitel studií Akademie FM ve Štýrském Hradci Albert Pilgert zdůraznil důležitý nový fakt, že témata této oblasti již nejsou omezována státními hranicemi a díky mezinárodním fúzím stavebních společností roste i nabídka přeshraničních služeb.

Dnes je již zřejmé, že se služby FM za relativně krátkou dobu své přítomnosti osvědčily i v České republice a v posledních letech zaznamenávají velmi dynamický rozvoj. Díky Stavební fakultě ČVUT v Praze je možno se v tomto oboru také systematicky a uceleně vzdělávat. Katedra technologie staveb totiž připravila v rámci magisterského studijního programu SI zcela nový, dnes již akreditovaný obor „Příprava, realizace a provoz staveb“.

Závěrem nezbývá než připomenout, že rok 2009 bude pro existenci FM na scéně České republiky rokem jubilejním.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější