A+ A A-

Časopis 09

Populární články

ABAS IPS Management

Ve čtyřech zemích EU

Společnost ABAS IPS Management poskytuje již od roku 1992 komplexní služby v oblasti ostrahy majetku a osob a facility managementu. Jednotlivé řídící stupně jejího fungování jsou dány pevně stanovenými pravidly, jež jsou otevřena možnostem jakékoli inovace a soustavného zlepšování služeb. Jejich dodržování je podrobováno každodenní kontrole. Veškeré produkty, které ABAS IPS Management nabízí, podléhají širokým platformám potřebných odborností. Celá mateřská organizace včetně dceřiných společností působících v zahraniční je řízena prostřednictvím vedoucích manažerů, kteří mají plnou zodpovědnost za svá specializovaná oddělení. Její organizační struktura je postavena tak, aby byla zajištěna možnost bezprostředního kontaktu a komunikace klientů s pracovníky na všech řídících úrovních.

ABAS IPS Management působí na celém území České republiky s regionálním zastoupením v krajských městech a generálním ředitelstvím v Praze. V Bratislavě má sídlo její dceřiná společnost ABAS SK Management, která navíc na celém území Slovenské republiky provozuje přepravu a zpracování hotovosti a cenin. Základní nabídku této služby tvoří přeprava finanční hotovosti, šeků, známek, kolků, stravenek, cenných papírů, drahokamů a uměleckých děl, dále pravidelné svozy tržeb, jednorázové transporty, dotace bankovních poboček a bankomatů, servis a údržba ATM, ochranný doprovod za účasti zákazníka a převoz cenného karga do zahraničí. Svým ročním obratem tak dosahuje ekonomických výsledků téměř shodných s mateřskou firmou. Pod názvem ABAS HU Management je společnost známá v Maďarsku a jako ABAS PL Management působí již několik let úspěšně v Polsku.

Nejvyšší položku celkového obratu společnosti tvoří profesní služby poskytované v segmentu ostraha majetku a osob. K nejčastěji využívaným patří bezpečnostní průzkum a projektování, fyzická ostraha objektů, recepční a informační služba, střežení objektů strážními psy, organizační a pořadatelské služby kulturních, společenských i sportovních akcí, činnost zásahových jednotek, provozování vlastních moderních dohledových center (PCO), poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) a v neposlední řadě montáž, revize a servis slaboproudých systémů. Zkušení pracovníci ostrahy zajišťují také ozbrojené doprovody osob. Tyto klíčové služby provozuje ABAS IPS Management v obchodních a administrativních centrech, mezinárodních retailových a hotelových řetězcích, státních institucích, zdravotnických zařízeních a logistických i výrobních závodech.

V oblasti facility managementu nabízí a realizuje komplexní správu technického zařízení budov (TZB) a staveb, zejména péči o vytápění, vzduchotechniku, rozvody plynu, vody, elektrotechnické rozvody, měření a regulace (MaR), řídicí systémy pro technická zařízení, osvětlení, výtahy, telefonní a počítačové sítě apod. V rámci integrace systémů facility managementu podle ČSN EN 15221-2 zajišťuje společnost ABAS IPS Management provoz a údržbu infrastruktury, správu energií a médií a v rámci synergií provádí komplexní úklidové služby, prostorové čistění. Portfolio služeb samozřejmě obsahuje i nabídku na správu odpadového hospodářství a veřejné zeleně.

Hlavním dodavatelským atributem společnosti ABAS IPS Management je poskytování komplexních bezpečnostních služeb, včetně implementace nejnovějších technologií do bezpečnostních systémů. Za prioritní oblasti svého působení považuje bezpečnost osob a majetku, problematiku slaboproudých zabezpečovacích systémů a požárně bezpečnostních zařízení, havarijní připravenosti, technologických rizik, krizového řízení a ekonomických ztrát. Díky těmto specializacím má proto nejblíže ke studijnímu, vývojovému a výzkumnému programu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Prostřednictvím vzdělávacího centra ECES Institut dlouhodobě spolupracuje s předními pedagogy vysokoškolských studijních oborů Technická bezpečnost osob majetku, Bezpečnostní inženýrství a Požární ochrana a bezpečnost průmyslu, jež jsou zajišťovány Katedrou bezpečnostního managementu při Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Jako smluvní partner se společně s fakultou podílí na realizaci několika transformačních a rozvojových projektů v oborech Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Bezpečnostní inženýrství a Bezpečnostní plánování. Zmíněná spolupráce zahrnuje mimo jiné i oblast studijní, konkrétně při spoluutváření studijních programů, vedení studentských prací a zajišťování stáží a praxe studentů.

Významná čísla:

Rok založení společnosti: 1992

Počet zaměstnanců skupiny ABAS: 3.600

Průměrný počet zadržených pachatelů: 25.000 ročně

Hodnota spravovaného majetku: miliardy €

Pojištění společností: miliardy Kč

Počet firemních vozidel: 186

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější