A+ A A-

Časopis 05

Populární články

Systém Tetra

Motorola stále v čele

O společnosti Motorola
Společnost Motorola je celosvětově známá inovacemi v oblasti komunikačních technologií a soustředí se na pokrok ve způsobech, jakými se svět spojuje. Od širokopásmových komunikačních infrastruktur, přes podnikové mobility a řešení pro veřejnou bezpečnost až po HD video a mobilní zařízení vede Motorola další vlnu inovací, které pomáhají lidem, podnikům i státním institucím v kontaktu s jejich blízkými, k získávání potřebných informací a v pokud možno neomezeném přístupu k nim. Motorola je mimo jiné dodavatelem komunikačního systému na bázi TETRA pro Dopravní podniky hl. m. Prahy a Městskou policii Praha. Byla také jeho dodavatelem pro zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (2000) a summitu NATO (2002).

(jk) Vývoj radiokomunikačního systému TETRA je s jeho funkčními vlastnostmi dalším  z mnoha průkopnických počinů společnosti Motorola, jednoho ze zakládajících členů „Memoranda o porozumění“. Významně se zasadila o vznik standardu TETRA a jako jeden z prvních výrobců ho dokázala převést do praxe. V  roce 1997 realizovala nový integrovaný záchranný systém pro New Jersey, první projekt postavený na technologii TETRA.

Standard TETRA je dnes jediným evropským digitálním standardem pro privátní rádiové sítě, který byl uznán telekomunikační komisí (ETSI) Evropské unie. Možnosti uplatnění systému TETRA jsou zřejmé nejen v oblasti podnikových rádiových sítí, ale i v oblasti integrovaných záchranných systémů (spojení policie, hasičů, záchranných služeb, civilní obrany). Řada zemí o budování národních systémů pro tyto složky právě s využitím standardu TETRA (Německo, Belgie, Dánsko, země Skandinávie, Turecko) uvažuje a některé země a jejich celá řada, již k výstavbě přikročily (Velká Británie, Nizozemí, Španělsko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Island, Jižní Korea, Hong Kong).

Systém TETRA poskytuje svým uživatelům řadu hlasových a datových služeb. Veškeré vlastnosti soukromých dispečerských rádiových sítí kombinuje s možnostmi systému GSM při implementaci všech možností komunikace.

Z řady hlasových služeb je nejběžnější skupinový hovor, který probíhá v rámci tzv. hovorové skupiny. Komunikaci jednotlivců hovorové skupiny slyší všichni účastníci zařazení do této skupiny. K další ze služeb patří přenos stavu nouze (nouzové volání), tedy okamžité informování dispečera o skutečnosti, že se uživatel některé z radiostanic dostal do tísně. K aktivování stavu nouze postačuje stisknout jediné tlačítko. Na stav nouze navazuje funkce nouzové volání. Uživatel, který ve stavu nouze začne vysílat, získá automaticky nejvyšší prioritu pro komunikaci. V případě obsazení systému je nouzové volání zařazeno s nejvyšší prioritou na začátek čekací fronty nebo je přerušeno spojení s nejnižší prioritou (dle nastavení systému). Příslušnou radiostanici lze také naprogramovat tak, aby po aktivaci stavu nouze začala automaticky vysílat, což umožní dispečerovi monitorovat situaci např. v místě nehody (funkce Hot Microphone).

Další ze základních hlasových funkcí je individuální hovor (semiduplex, plný duplex) Tato funkce umožňuje radiostanicím komunikovat ve dvojici v semiduplexním nebo plně duplexním provozu. Principiálně tak lze volat kteroukoli ze stanic propojených v systému. V tomto režimu je dvojici stanic exkluzivně přidělen hovorový kanál, hovor tedy nemůže slyšet nikdo z ostatních uživatelů systému.

Systém TETRA je rovněž vybaven standardizovaným rozhraním pro vstup do telefonní sítě, proto může nabídnout i funkci klasického telefonního hovoru. Při telefonování uživatel nejprve přejde do režimu telefonního hovoru a potom z klávesnice nebo z paměti stanice volí příslušné telefonní číslo nebo jméno účastníka. Při volání z telefonní sítě do systému TETRA lze najednou volit předvolbu pro přístup do systému včetně identifikačního čísla (ID) volané radiostanice. Hovor do telefonní sítě je plně srovnatelný s hovorem v síti GSM.

Z řady datových služeb je běžný přenos krátkých stavových (předdefinovaných) zpráv typu status. Komunikace prostřednictvím stavových zpráv umožňuje pracovníkům v terénu informovat dispečera o právě vykonávané činnosti při minimalizaci zatížení rádiového systému. Zprávy typu status jsou krátké datové zprávy, které se předvolí do paměti radiostanic, uživatel pak zprávu vybere a odešle. Dispečer je okamžitě informován o vykonávané činnosti bez nutnosti hlasové komunikace s pracovníkem.

Hojně využívaný může být i přenos krátkých textových zpráv SDS. Tato funkce je obdobou služby SMS v systémech GSM. Krátká textová zpráva může mít až 140 znaků a lze ji poslat na libovolnou radiostanici v systému nebo na dispečerský terminál. Přenos SDS zpráv na bázi IP protokolu je možný i mimo systém TETRA, např. do jednotlivých PC v LAN síti uživatele). Nespornou výhodou radiokomunikačního systému TETRA je i možnost široké škály aplikací nabízených datových služeb. Od automatického přenosu textových zpráv pracovníkům krizového řízení v případě mimořádných situací, údržbářům o závadách provozních technologií, členům ostrahy o poplachových signálů z ústředen EPS, EZS a z dalších technologických celků a zařízení až po předávání informací provozním pracovníkům ze strany dispečerů, to vše bez nutnosti hlasové komunikace.

Systém TETRA navíc podporuje přenos libovolných dat (Packet Data), jež lze přenášet během fónické komunikace. Uživatel tak může být okamžitě informován o mimořádné situaci prostřednictvím textové zprávy i během delší fónické komunikace. Výhodou je propojení systému s LAN sítí prostřednictvím standardizovaného rozhraní (Ethernet, IP protokol).

Motorola nabízí jako jediný výrobce na světě dvě výrobní řady infrastruktury systému TETRA – Dimetru a Compact. Oba systémy jsou založeny na klasickém standardu TETRA a podporují IP protokol. To znamená, že každá radiostanice, terminál i server má vlastní IP adresu. To umožňuje snadné propojení mezi infrastrukturou TETRA a dalšími aplikacemi v sítích LAN nebo s dalšími externími zařízeními.

 

Řada Dimetra
Je určena pro velké uživatele s velkým počtem radiostanic a s rozsáhlými požadavky na pokrytí území. V maximální konfiguraci je k systému možno připojit až stovky retranslačních stanic (buněk). Maximální počet uživatelů systému (radiostanic) je 96 000.

Řada Compact 
Je navržena pro uživatele, kteří komunikují převážně v jedné konkrétní lokalitě (areál výrobního podniku, letiště, přístav apod.). Systém umožňuje připojit maximálně 8 retranslačních stanic (buněk) a až 10 000 uživatelů.

Standard TETRA 
Byl vyvinut společným úsilím většiny významných výrobců radiokomunikační techniky (DeTeWe, Ericsson, ICOM, Kenwood, Maxon, Motorola, Nokia, Simoco, Tait). Za účelem společného vývoje standardu bylo v roce 1994 založeno „Memorandum o porozumění“, jehož členy je dnes 77 organizací. Mezi nimi jsou jak výrobci, tak stávající i budoucí uživatelé.

 

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější