A+ A A-

Časopis 03

Populární články

Pragoalarm/Pragosec

Mezinárodní veletrh v pražských Holešovicích

(jk) Ve dnech 24.–26. února 2009 se na pražském Výstavišti představili nejvýznamnější odborníci z oborů zabezpečovací techniky, bezpečnostních systémů, služeb a požární ochrany. Pořadatelé i letos spolupracovali s partnery v oboru ochrany majetku a osob, zejména s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Českým klubem bezpečnostních služeb (ČKBS), Českou asociací bezpečnostních manažerů (ČABM) a Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB ČR).

Struktura a zaměření veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2009 již po sedmnácté umožnily vystavujícím firmám seznámit odbornou i laickou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi v oblasti mechanických i elektronických zabezpečovacích systémů, kontrolních, dozorových a přístupových zařízení, integrovaných zabezpečovacích systémů, záchranných zařízení, provozu PCO, ochrany dat a informací, hlídacích, strážních a detektivních služeb, kamerových systémů, transportních doplňků a speciálních vozidel, prostředků osobní ochrany a ochrany zdraví při práci, systémů pro vyhledávání osob, záchranných prací při dopravních nehodách nebo elektrické požární signalizace. Na holešovické výstavní ploše bylo zastoupeno 150 firem z 25 zemí.

Účastníci z řad odborníků měli možnost vzájemně si ověřit směry rozvoje bezpečnostních technologií, trendy při aplikaci nových výrobků a dostupný sortiment služeb na trhu. Jak informoval Ing. Jiří Dufek, zástupce odborného gestora veletrhu, zahájila AGA prvním dnem letošního roku na základě mezinárodní licence činnost Centra technické normalizace (CTN) pro bezpečnostní služby. Svým rozsahem pokrývá mimo jiné obory Bezpečnostní úschova peněz, cenných předmětů a nosičů dat, Prevence proti kriminalitě při urbanistickém plánování a navrhování staveb, Bezpečnostní služby, Elektrická požární signalizace nebo Poplachové systémy. Miroslav Kovaříček, prezident Komory podniků komerční bezpečnosti ČR, představil úspěšně dokončený a slibně se rozvíjející projekt ESF „Odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků“, který dosud absolvovalo více než 700 zaměstnanců členských i nečlenských bezpečnostních firem. Nad 17. ročníkem mezinárodního veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2009 převzali záštitu Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium ČR a Národní bezpečnostní úřad.

V bohatém doprovodném programu dominovalo setkání odborných zástupců výrobců a provozovatelů pultů centrální ochrany (PCO), druhý den veletrhu obohatila konference se zaměřením na „Nová témata v bezpečnostním průmyslu“. K zajímavým bezesporu patřilo avízované vystoupení Mgr. Michala Bavšenkova na téma Problematika transportů peněz a cenností v komerční bezpečnosti nebo přednáška Současný právní rámec v SBS Ing. Petra Hartmana. Spoustu posluchačů přitáhly samozřejmě i prezentace zde nejmenovaných zástupců státní a veřejné správy, Policie ČR a zahraničních delegátů k nové legislativě a normám.

Neméně podnětnou akcí byl pak bezpečnostní workshop pod hlavičkou Vliv technologií inteligentních budov na zajištění bezpečnosti objektů. Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati převzala garanci nad jeho dílčími body – Koncept inteligentních budov, Technologie inteligentních budov, Bezpečnost jako integrální část správy projektu,Technologická podpora bezpečnosti a správy majetku, Možnost integrace facility managementu a systému ochrany majetku a Přínosy technologií inteligentních budov a bezpečnostních technologií ke zjednodušení správy majetku.

Zasloužené pozornosti se dostalo samostatně prezentovaným firemním projektům Megapixelový převrat, Kombinovaná biometrie přelomem bezpečnosti, Perimetrický plotový detekční systém Peridect a v neposlední řadě Revoluční technologie Lumidigm, která je založena na spektrální analýze obrazu a o níž bude na stránkách tohoto čísla ABAS Reportu ještě podrobně pojednáváno.

Každý mezinárodní veletrh je nepochybně i vhodnou příležitostí k setkání laické a odborné veřejnosti s vystavovateli a experty příslušné oblasti a je ideální půdou pro výměnu názorů a zkušeností. I sebevětší odborníci jsou vděčni za každý nový podnět a konkrétní nabídky na spolupráci, které všem bez rozdílu pomáhají ve společném boji proti kriminalitě. Ten by byl jen těžko úspěšný bez soustavného zájmu o obor, bez úsilí zainteresovaných lidí o zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb, potažmo bez možnosti neustálého mezinárodního srovnávání.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější