A+ A A-

Časopis 02

Populární články

Legislativní okénko

Odborná příprava a poradenství

(jk) Vzhledem k faktu, že český zákonodárný sbor dosud nevytvořil optimální podmínky pro právní jistotu subjektů podnikajících  v oblasti soukromých bezpečnostních služeb, není v naší republice v této záležitosti jednoznačně jasno. V jistém smyslu tápeme, a nebude tedy bez zajímavosti, když se podíváme, jak to s legislativou v této oblasti vypadá u našich slovenských sousedů.

Práva a povinnosti sektoru nestátních bezpečnostních služeb na Slovensku striktně vymezuje zákon č. 473/2005 Z. z., o poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti a o změně a doplnění některých zákonů.

Kromě zmíněného poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti zmíněný zákon dále upravuje výkon státního dozoru Ministerstva vnitra Slovenské republiky a kontroly policejními složkami. Jeho základní ustanovení rozlišuje v sektoru soukromých bezpečnostních služeb dva samostatné odbory – provozování soukromé bezpečnostní služby a provozování technické služby na ochranu majetku a osob. Soukromou bezpečnostní službu zákon dále rozděluje na tři samostatné podcelky: strážní službu, detektivní službu, odbornou přípravu a poradenství. Zákon se nevztahuje na činnosti, které sice jsou bezpečnostní službou, ale vykonávají je pro svou potřebu státní orgány jako Národní banka Slovenska, ozbrojené síly SR, ozbrojený bezpečnostní sbor, ozbrojený sbor a záchranný sbor nebo stáž zřízená zákonem, diplomatická mise nebo konzulární úřad nebo orgán územní samosprávy při plnění úloh veřejné správy.

Společnost ABAS IPS Management splnila veškerá požadovaná kritéria a na základě akreditace Ministerstva vnitra SR a licence Krajského ředitelství PZ v Bratislavě je oprávněna provádět odbornou přípravu a poradenství pro výkon fyzické ostrahy a detektivních služeb na území Slovenské republiky.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější