A+ A A-

Časopis 09

Populární články

Rozvoj dovedností

Zvyšování odbornosti

(zet) Naše společnost v posledních dvou letech podstatně rozšířila portfolio svých zákazníků zejména v oblasti fyzické ostrahy a souvisejících služeb. Mezi našimi klienty lze v současné době nalézt velké retailové řetězce stejně jako průmyslové objekty a úřady státní správy stejně jako administrativní budovy, hotely nebo finanční instituce a banky.

Tyto úspěchy jsou výsledkem cílené snahy společnosti ABAS IPS Management upevnit si pozici na trhu, zejména v oblasti fyzické ostrahy coby jedné ze strategických oblastí, ve kterých chce dlouhodobě působit.

Nastavený trend s sebou přináší a nadále bude přinášet potřebu významných investic do rozvoje osobnostních dovedností personálu. Nároky na odbornou zdatnost personálu značně rostou a nelze se spokojit s tím, že zaměstnanci zvládají (byť perfektně) svoji profesi ostrahy. Součástí dnes již vcelku běžných požadavků na ně ze strany našich zákazníků je obsluha kancelářských aplikací řady Microsoft Office a specializovaných aplikací na PC (například docházkové nebo kamerové systémy) nebo jazykové znalosti alespoň na úrovni základní konverzace. Kromě těchto se čím dále častěji objevují i požadavky na tzv. „soft-skills“ neboli měkké dovednosti, jež jsou součástí emoční inteligence a ke kterým patří například komunikativnost, řešení konfliktů a vyjednávání, řešení problémů, týmová práce, organizační schopnosti, kreativita a podobně.

Základním předpokladem pro úspěšné splnění těchto nároků jsou osobní ambice a chuť investovat vlastní úsilí každého kandidáta naučit se něco nového. Společnost ABAS investovala v uplynulých měsících značné prostředky do zvýšení kvalifikace veškerého personálu vykonávajícího činnost „ostraha majetku“, případně „technické služby k ostraze majetku“, formou certifikačních kurzů a v trendu trvalého zvyšování odborné způsobilosti svých zaměstnanců bude nadále pokračovat. Připravují se další odborné jazykové kurzy a kurzy „soft-skills“, které si kladou za cíl zvýšit profesionální stránku výkonu služby u specifických zakázek. Metodou rotace jednotlivých zaměstnanců na pracovních pozicích chceme rozšířit spektrum odborných znalostí o specifické dovednosti, které vyžadují rozličná pracovní prostředí. Kombinací obou aspektů tak nabízíme našim zaměstnancům atraktivní pracovní podmínky postavené na principu trvalého odborného i osobnostního růstu každého jednotlivce.

Zvyšování odbornosti je proces, který vyžaduje, má-li být úspěšný, aktivní přístup obou stran, a to jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Proto jej zaměřujeme především na ty zaměstnance, pro něž není zaměstnání jen okamžitým zdrojem finančních prostředků, ale jsou ochotni mu věnovat i něco navíc.

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější