A+ A A-

Časopis 01

Populární články

Bump Key metoda

Nedestruktivní dynamická metoda

Čas od času se ve zprávách nebo v tisku objeví zpráva, že se majetek občanů chráněný bezpečnostní cylindrickou vložkou v zadlabacím zámku ocitl v nebezpečí, protože vložku někdo během několika vteřin snadno a bez použití násilí otevřel. To samozřejmě mezi lidmi vyvolá pohoršení, v lepším případě údiv, a novináři okamžitě zavětří sólokapra.

Pro lepší představu, jak je nenásilné překonání některých bezpečnostních zámků možné, si zkusme vysvětlit, na jakém principu funguje Bump Key metoda neboli tzv. nedestruktivní dynamická metoda (NDM). Tato metoda otevírání zámků je totiž známa již řadu let a v podstatě znamená jen určitou modifikaci běžných metod vyháčkování či vyplanžetování vložky.

Jak vyplývá již z názvu, využívá NDM dynamiky (pohybu) klíče. Pokud chce někdo (třeba zloděj) porušit bezpečnostní vložku, musí mít klíč správného profilu vypilovaný na „nulové zoubky“. Po jeho prostém zasunutí jím však samozřejmě otočit nemůže, protože stavítka a blokovací kolíky nejsou srovnány do jedné roviny – jen ta totiž otočení bubínku, a tím bezproblémové odemčení zámku umožňuje. Správným úderem do částečně vysunutého klíče však může dojít k jeho prudkému zasunutí do vložky a k nárazu na její konec, což může způsobit, že se stavítka a kolíky rozletí ve směrech, které konstrukce vložky umožňuje, a pokud je v tomtéž okamžiku pachatel dosti „šikovný“ a vyvine na klíč správný krouticí moment, může se mu podařit, že stavítka a kolíky skutečně dostane do jedné roviny a klíčem otočí.

Závěrem si tedy stručně shrňme: nedesktruktivní dynamická metoda (NDM) funguje pouze s tzv. aplikátorem, tedy klíčem se zoubky vybroušenými na nulovou hodnotu a s takovým profilem, který umožní jeho zasunutí do vložky. Navíc ji lze použít pouze u jednořadých vložkových systémů, kde jsou blokovací prvky umístěny v jedné rovině a mají stejnou orientaci. Dražší, dokonalejší a certifikované cylindrické vložky jsou konstrukčně upraveny tak, že použití NDM zabraňují i v případě, že je tvoří jednořadý stavítkový systém.

Certifikaci vložek upravuje v ČR norma ČSN EN 1627 a v širším měřítku, v rámci západní Evropy, je pak směrodatná norma ČSN EN 1303, která samozřejmě platí i v ČR. Rozdíl mezi oběma normami spočívá v tom, že ČSN EN 1627 vychází z ČSN EN 1303 a doplňuje ji o metodiku měření odolnosti vložky proti neoprávněnému překonání – odemčení, například výše uvedenou metodou překonání. Certifikace dle ČSN EN 1627 zákazníkovi (kromě záležitostí konstrukčních a otázek životnosti) upřesňuje, jak dalece je ta která vložka odolná vůči překonání. Za tím účelem vydal Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) v roce 2002 doplněk k certifikačnímu postupu dle ČSN EN 1627, který zmíněnou metodiku rozšířil ještě o kontrolu odolnosti vložek proti NDM. Vložky certifikované po roce 2002 jsou tedy přezkušovány i na odolnost proti NDM a zákazník může být zcela klidný. Zvláště u dražších výrobků, které jsou většinou víceřadé, tedy používají blokovací prvky ve více rovinách, je použití NDM prakticky nemožné, nanejvýš se zcela náhodným, a tudíž i neopakovatelným výsledkem.

Závěrem lze tedy potvrdit, že nedestruktivní dynamická metoda je skutečně živá a funkční. Dá se však aplikovat pouze na nejlevnější jednořadé vložky bez platné certifikace. Samotná metoda vyžaduje nejen speciální aplikátor, ale také zcela mimořádnou a nestandardní zkušenost a praxi, přičemž ani vysoká odbornost pachatele nemusí být vždycky zárukou zdařilého výsledku. Z posledních statistik dostupných z Bavorska vyplývá, že pomocí NDM bylo napadeno pouhých 0,5 % dveřních zámků. Přestože tento údaj zahrnuje veškerá neoprávněná vniknutí (nejen za pomoci NDM), jeví se počet napadení jako poměrně nízký. A ačkoli se v řadě zemí uvedené statistiky ani nevedou, je zřejmé, že možnost nežádoucího vniknutí do bytu či domu lze do značné míry eliminovat koupí moderního a certifikovaného dveřního systému.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tedy možno senzacechtivé televizní zpravodajství či „zaručené“ zprávy bulvárního tisku vnímat pouze jako bublinu nafouklou novinářskými „profesionály“, která vzápětí splaskne (negativní roli v tomto smyslu sehrává i tzv. D-test, jehož zveřejněné závěry jsou neprofesionální a nesprávné, v rozporu s platnými certifikačními postupy). Je nabíledni, že pokud zákazník neváhá investovat do bezpečnostního dveřního zámku vyšší peněžní částku, nemusí se zneužití NDM obávat prakticky vůbec.

Ing. Jan Bedřich
technický ředitel ABAS IPS Management

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější