• 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
A+ A A-

PROe.biz

elektronická aukce

 

PROe.biz je úspěšný softwarový systém k realizaci on-line výběrových řízení. Již více než čtyři roky pomáhá řešit nákupním specialistům proces výběrových řízení. Jeho účelem je poskytovat majitelům a managementu firem a institucí služby v oblasti e-businessových firemních procesů. Umožňuje jim nakupovat v objektivizovaných cenách, snižuje až o polovinu transakční náklady a potřebný čas, v neposlední řadě též zvyšuje jejich konkurenceschopnost.

V prostředí PROe.bizu se do konce loňského roku uskutečnilo 62 505 úspěšných výběrových řízení (e-aukcí), jichž se zúčastnilo 1 222 subjektů v Česku, Polsku a na Slovensku. Aukční software pracuje v šesti jazycích a umožňuje tak pracovat i účastníkům mezinárodních on-line výběrových řízení (e-aukcí). Jeho nedílnou součástí je portál Profily veřejných zadavatelů, který podporuje zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek.   
Portál řeší uveřejnění všech veřejných zakázek, a to i zakázek malého rozsahu. Dále řeší povinnost vhodného uveřejnění výzvy u zjednodušeného podlimitního řízení. S účinností novely č. 179/2010 Sb., zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., začala totiž od 15. září 2010 existovat nová povinnost veřejného zadavatele spočívající v uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému (§ 157, zákona o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). Novela tak zpřesnila dosud nejasnou formulaci v § 38, odst. 2, ZVZ, a to konkrétně pojem „uveřejnění vhodným způsobem“.

Zadavatelům, kteří uveřejňují veřejné zakázky přes portál Profily veřejných zadavatelů, je umožněno uveřejnění jejich profilu prostřednictvím specifického elektronického formuláře přímo na výše zmíněném portálu. K registraci profilu na ISVZUS jim tak nyní stačí vlastnit elektronický podpis, který tento formulář vyžaduje.

Celý systém byl odzkoušen na serveru s operačním sowtfwaru LINUX s webovým serverem Apache. Jeho programovacím jazykem je PHP, aktuálně nejrozšířenější, nejpružnější a nejspolehlivější programovací jazyk pro vytváření dynamických a interaktivních webových aplikací. Během několikaletého provozu systému PROe.biz nebyla s provozovateli řešena žádná zásadní reklamace z důvodů nestabilnosti produktu. Uživatelsky i funkčně je přizpůsoben nejnáročnějším podmínkám. S ohledem na velmi dynamický rozvoj e-businessových technologií je software na základě zkušeností a připomínek uživatelů a administrátorů pravidelně upgradován.  Snad jediné omezení z hlediska uživatele může být zapříčiněno nedostačujícím výkonem uživatelského serveru.

K jeho nesporným výhodám nepochybně patří nákup v objektivizovaných tržních cenách, nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele, transparentnost procesu on-line výběrového řízení, významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení, snížení transakčních nákladů o více než 50%, snížení cen přesahující 10 % u prvních nákupů a také vystavení protokolu o celkovém průběhu e-aukce okamžitě po jejím ukončení.       

Ivo Popardowski  

                                                                                                            (zdroj: www.proebiz.cz)

 

 

ABAS IPS Management

Generální ředitelství:

budova Lighthouse
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejčtenější